“Δεν υπάρχει επικινδυνότητα για τα παιδιά σε κανένα σχολικό κτίριο” (video)

Στις 750 χιλιάδες ευρώ ανέρχεται συνολικά το ποσό της εργολαβίας για τη συντήρηση διδακτηρίων στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης.

Όπως εξηγεί ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, Γιώργος Κουκουράβας, πρόκειται για 390 χιλιάδες ευρώ από το πρόγραμμα “Φιλόδημος” και άλλες 360 χιλιάδες ευρώ από ιδίους πόρους, από τη ΣΑΤΑ διδακτηρίων.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες εργολαβίες που έχουν εκτελεστεί στο Δήμο Αλεξανδρούπολης τα τελευταία χρόνια για τη συντήρηση διδακτηρίων, και όσον αφορά τώρα στη διαδικασία, έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί τα τεύχη δημοπράτησης, με στόχο να βρεθεί ο ανάδοχος μέχρι το τέλος του έτους.

Χορηγούμενη

Πάντως όπως επεσήμανε ο Αντιδήμαρχος  πρός το παρόν δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα τα οποία ενδεχομένως να εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των παιδιών, δεν υπάρχουν και αυτό καθώς ο Δήμος είναι σε άψογη συνεργασία με τους Διεθυντές των σχολείων και οποιοδήποτε πρόβλημα λύνεται άμεσα. “Θα τονίσω ότι επικινδυνότητα για τα παιδιά δεν υπάρχει σε κανένα σχολικό κτίριο” δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Κουκουράβας.