Πρόταση για τη λειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας στην Αλεξανδρούπολη καταθέτει ο Δ. Παπαδόπουλος αντιπρόεδρος των εργαζομένων του Δήμου

Με επιστολή του προς τη Δημοτική Αρχή της Αλεξανδρούπολης ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του δήμου, καταθέτει μια συνολικά διαμορφωμένη και κοστολογημένη πρόταση για την εύρυθμη λειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας.
Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ                                     ΑΡ.ΠΡΩΤ:18936

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

                                                                                         ΠΡΟΣ:ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

  ΚΟΙΝ.:-ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

             ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ”

  Τις τελευταίες μέρες διενεργούνται ενέργειες και συμφωνίες με την ιδιωτική εταιρία “Αστικό ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης” για υπογραφή σύμβασης για λειτουργία τριών(3) γραμμών αστικής συγκοινωνίας στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, η οποίες θα πληρώνονται από το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Το κόστος των γραμμών αυτών σύμφωνα με τη μελέτη που παρουσίασε η “Αστικό ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης” είναι 218.500€, ενώ δεν περιλαμβάνονται στην τιμή αυτή  το κόστος οχήματος, οι λοιπές δαπάνες και τα απρόβλεπτα και εύλογο κέρδος(άρα το τελικό ποσό είναι αρκετά μεγαλύτερο). Το ποσό αυτό είναι πολύ υψηλό και δεν ανταποκρίνεται στις συνθήκες της αγοράς.

  Ο Δήμος μας διέθετε τρία λεωφορεία 19 θέσεων και δύο λεωφορεία 33 θέσεων. Αυτή τη στιγμή δε λειτουργούν όλα και όσα λειτουργούν δυστυχώς δεν είναι σε καλή κατάσταση ώστε να εκτελούν δρομολόγια μεταφοράς προσωπικού καθώς δε διαθέτουν και σύστημα για τη μεταφορά ΑΜΕΑ.

Προτείνουμε η Δημοτική Αρχή να προβεί σε ενέργειες πιέζοντας την κυβέρνηση, να διενεργηθούν διαδικασίες για προσλήψεις προσωπικού και συγκεκριμένα οδηγούς λεωφορείων ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας πραγματικής  δημοτικής συγκοινωνίας.

Συγχρόνως θα πρέπει η υπηρεσία να προβεί άμεσα σε αγορά νέων μικρολεωφορείων για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας δημοτικής συγκοινωνίας.

  Με ένα σύντομο υπολογισμό αν γίνει η λειτουργία με δημόσιο κοινωνικό χαρακτήρα το κόστος για τρεις (3) διαδρομές, ίδιες με αυτές που προτείνει η εταιρία “Αστικό ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης”, θα είναι λιγότερο από το μισό:

  • Ετήσιοι μισθοί 4 οδηγών(4×16.000€=64.000€).
  • Κόστος αγοράς λεωφορείων (3×7.000€/έτος=21.000€, με βιωσιμότητα για το κάθε όχημα 25 έτη)(υπάρχει η δυνατότητα προμήθειας οχημάτων ακόμη και με leasing).
  • Κόστος καυσίμων και συντήρησης (3×50.000χλμ=150.000χλμ/έτος,  150.000χλμ. x 0.30€/χλμ=45.000€.

  Συνολικά δηλαδή θα δαπανάται για Δημοτική Συγκοινωνία με δημόσιο χαρακτήρα τριών(3) γραμμών το ποσό των 130.000€, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα μεταβολής ή προσθήκης δρομολογίων αναλόγως αναγκών και περιπτώσεων.

  Όπως αντιλαμβάνεστε το κόστος λειτουργίας Δημοσίου Χαρακτήρα συμφέρει περισσότερο στον δημότη και μπορεί να είναι μακροχρόνια βιώσιμο «χωρίς να υπάρχει πίεση για μεταβολή των τιμών», όπως έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις. Ένα κοντινό παράδειγμα είναι αυτό του Δήμου Κομοτηνής που επικαλείται η εταιρία  “Αστικό ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης”, ως διαφήμιση, όπου ο Δήμος Κομοτηνής για τρεις(3) διαδρομές παρόμοιες με τις δικές μας, πληρώνει 250.000€ και ο επιβάτης εισιτήριο 0,90€. Η αρχική σύμβαση όταν είχε γίνει το 2004 ήταν διαφορετικών ποσών και δωρεάν για τον επιβάτη, όπως βλέπουμε όμως αυξήθηκε υπερβολικά και σίγουρα όχι προς το συμφέρον του δημότη.

  Αυτό που ορίζεται στην παρ.7, άρθρο 7 του νόμου 2963/2000 είναι ότι η εταιρία “Αστικό ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης”, πραγματοποιεί τις γραμμές με αντίτιμο εισιτήριο και σε περίπτωση έλλειψης ικανοποιητικού αριθμού επιβατών τότε δύναται να ανατεθεί η λειτουργία από τον οικείο ΟΤΑ:

«Οι νέες αστικές και ενδονομαρχιακές υπεραστικές γραμμές που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εκτελούνται υποχρεωτικά από τα οικεία Κ.Τ.Ε.Λ., για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της γραμμής, η οποία καθορίζεται από την ως άνω απόφαση. Σε περίπτωση που η μέση πληρότητα των πρώτων έξι (6) μηνών λειτουργίας και εκμετάλλευσης της γραμμής στο σύνολο της διαδρομής είναι μεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό (20%) επί του αριθμού των διατιθέμενων θέσεων, η γραμμή εκτελείται εφεξής υποχρεωτικά από το Κ.Τ.Ε.Λ.. Αν η μέση πληρότητα αποδεικνύεται ότι είναι κατώτερη του 20%, το Κ.Τ.Ε.Λ, μπορεί: α) να αρνηθεί τη συνέχιση εκμετάλλευσης της γραμμής, β) να προτείνει στο αρμόδιο όργανο σχετική τροποποίηση της εκμετάλλευσης της γραμμής, ιδίως ως προς τη συχνότητα των δρομολογίων και την έναρξη και λήξη αυτών, γ) να προτείνει στον οικείο Ο.Τ.Α., εφόσον επιθυμεί τη συνέχιση λειτουργίας της γραμμής με τους ήδη καθορισμένους όρους, τη σύναψη σύμβασης για την κάλυψη των απωλειών εσόδων τουλάχιστον στο ποσοστό του 20%. Αν το Κ.Τ.Ε.Λ. αρνηθεί την εκμετάλλευση της νέας γραμμής, αυτή δύναται να ανατίθεται στον οικείο Ο.Τ.Α, πρώτου βαθμού από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του νόμου αυτού, εφόσον όμως δεν έχει αρνηθεί την πρόταση για κάλυψη των απωλειών εσόδων στο ποσοστό του 20%.»

  Προτείνω λοιπόν κύριε Δήμαρχε να λάβετε σοβαρά υπόψη σας την πρότασή μου και να την υλοποιήσετε καθώς είναι η βέλτιστη για την οικονομική εξυπηρέτηση του δημότη και των επισκεπτών.

                                                                                                              Ο ΑΙΤΩΝ   

Δημήτρης Παπαδόπουλος