Προσλήψεις υδρονομέων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τις προσλήψεις υδρονομέων για το έτος 2020, δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια.

Όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από τις 02-06-2020 έως και 09-06-2020 στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών –Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, τις ώρες 8:00 –13:30, Λ. Δημοκρατίας 306, 1ος όροφος.

6ΥΟ8ΩΨΟ-ΘΡΗ