Πρόσκληση συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου  ΑΜΘ

Πρόσκληση  για την  3η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου   που θα πραγματοποιηθεί  στις  26 -2 -2018  ημέρα Δευτέρα και  ώρα 18.30  στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,  στην  Κομοτηνή.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ