Προκήρυξη θέσεων γιατρών στα νοσοκομεία Αλεξανδρούπολης και Διδυμοτείχου

Με την υπ’ αριθμ. Α2α/Γ.Π./οικ.1999 απόφαση του Υπουργείου Υγείας εγκρίθηκε η προκήρυξη των εξής νέων θέσεων μόνιμων γιατρών ΕΣΥ για τα νοσοκομεία του Έβρου:

1 θέση επιμελητή Β΄ αναισθησιολογίας για το Γ.Ν. Διδυμοτείχου, 2 θέσεις επιμελητή Β΄ ( 1 ΩΡΛ και 1 παθολόγου) για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Έτσι ικανοποιείται το αίτημα του Π.Γ.Ν.Ε. Για τη στελέχωση του Αναισθησιολογικού του Διδυμοτείχου, της ΩΡΛ (1 γιατρός απουσιάζει σε άδεια εγκυμοσύνης και 1 τέθηκε σε αργία διότι συνελήφθη με φακελάκι) και του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών της Αλεξανδρούπολης που θα λειτουργεί αυτόνομα, συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Π.Γ.Ν.Ε.

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ