Πρόγραμμα συνεργείων ψεκασμών κατά των κουνουπιών στον Έβρο

Tο προβλεπόμενο πρόγραμμα κίνησης συνεργείων για την καταπολέμηση των κουνουπιών για την τρέχουσα εβδομάδα στο νομό Έβρου έχει ως εξής:

Koun