Πρόγραμμα κίνησης συνεργείων για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην Π.Ε. Έβρου

Προβλεπόμενο πρόγραμμα κίνησης συνεργείων ΠΕ ΕΒΡΟΥ από 18/04/2017 έως 22/04/2017

Συνεργείο

Αρμοδιότητες

Δευτέρα,17/4/17

Τρίτη, 18/4/17

Τετάρτη,19/4/17

Πέμπτη, 20/4/17

Παρασκευή,21/4/17

Σάββατο 22/4/17

1. Συνεργείο Συντονισμός, εκπαίδευση, έλεγχος συνεργείων, δειγματοληψίες Φέρες ,Σουφλί Περιοχή Δ. Ορεστιάδας Αλεξ/πόλη Πέπλος ,Κήποι
2. Συνεργείο Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (Α) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό φυσικό (ΦΣ) σύστημα Φέρες, Πόρος

(ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ)

Αλεξ/πόλη , Μεσημβρία Δίκελλα, Μάκρη.

(ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ)

Απαλός, Ανθεια, Αγνάντια, Αρίστηνο.

(ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ)

Λουτρά, Πεύκα ,Δωρικό, Μοναστηράκι, Δορίσκος,

(ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ)

3. Συνεργείο Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (Α) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό φυσικό (ΦΣ) σύστημα Αρδάνιο, Βρυσούλα, Ταύρη, Θυμαριά

(ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ)

Τυχερό, Προβατώνας, Λευκίμμη.

(ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ)

Φυλακτό, Λύρα, Λαγυνά

(ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ)

Βρυσούλα, Πέπλος, Κήποι, Γεμιστή

(ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ)

4. Συνεργείο Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (Α) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό φυσικό (ΦΣ) σύστημα Σουφλί Γιαννούλη, Σιδηρώ

(ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ)

Κορνοφωλιά, Δαδιά , Λυκόφη.

(ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ)

Αγριάνη, Πρωτοκκλήσι, Μαυροκκλήσι ,Κυριακή

(ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ)

Μάνδρα, Αμόριο, Λάβαρα

(ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ)

5. Συνεργείο Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (Α) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό φυσικό (ΦΣ) σύστημα Ισαάκιο, Πραγγί, Πετράδες, Πύθιο.

(ΔΗΜΟΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ)

Διδυμότειχο, Κουφόβουνο , Κυανή, Βρυσικά

(ΔΗΜΟΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ)

Ρήγιο, Ασημένιο, Θυρέα, Λαγός.

(ΔΗΜΟΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ)

Ελληνοχώρι, Καρωτή, Μάνη, Ελαφοχώρι

(ΔΗΜΟΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ)

6. Συνεργείο Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (Α) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό φυσικό (ΦΣ) σύστημα Ορεστιάδα, Πύργος (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) Χειμώνιο ,Θούριο, Σοφικό

(ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ)

Αμμόβουνο, Κυπρίνος, Μικ.Δοξιπάρα,

Κόμμαρα

(ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ)

Λεπτή, Νεοχώρι, Βάλτος, Αμπελάκια, Ποιμενικό.

(ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ)

7. Συνεργείο Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (Α) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό φυσικό (ΦΣ) σύστημα Βύσσα , Καστανιές Μαράσια

(ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Ρίζια, Κέραμος, Φυλάκιο Ελαία

(ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ)

Καναδάς, Αρζος, Σπήλαιο.

(ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ)

Σάκκος , Καβύλη, Στέρνα

(ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ)