Πρόγραμμα εξετάσεων φαρμακοποιών

Οι εξετάσεις Φαρμακοποιών για την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος περιόδου Δεκεμβρίου 2017 με έδρα την Αθήνα, θα γίνουν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΔΕΥΤΕΡΑ 11.12.2017 09:00π.μ.: Πρακτικές Ασκήσεις

Αίθουσα Δ2 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

ΤΡΙΤΗ 12.12.2017 09:00π.μ.: Φαρμακοποιία – Φαρμακοτεχνία

Αίθουσα Δ2 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.12.2017 09:00π.μ.: Νομοθεσία – Ιστορία – Εμπορευματολογία

Αίθουσα Δ8 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

ΠΕΜΠΤΗ 14.12.2017 14:00μ.μ.: Φαρμακολογία

Αίθουσα ΦΜ2 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.12.2017 10:00π.μ.: Τοξικολογία

Στο Αμφιθέατρο ΧΩΡΕΜΕΙΟ

(ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΣΟΦΙΑ)

 • Οι υποψήφιοι που θα πάρουν μέρος πρώτη φορά στις εξετάσεις θα δηλώσουν τη συμμετοχή τους υποχρεωτικά τη Δευτέρα 11/12/2017 και ώρα 09:00π.μ. στην Αίθουσα Δ2, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

 • Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων, όσο το δυνατόν πιο νωρίς διότι πρέπει να τα διαβιβάσει η υπηρεσία μας στο Κ.Ε.Σ.Υ. μέχρι την Δευτέρα 04.12.2017 ως τελευταία προθεσμία κατάθεσης, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας (Αριστοτέλους 17).

 • Παράβολο των εξετάσεων μόνο από την κεντρική υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Ακαδημίας 40, Αθήνα).

  Μ.Ε.Π.

  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

  ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

  ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ Α΄