Πολυκοινωνικό: Ανακοινώθηκαν οι 4μηνης διάρκειας προσλήψεις

Ανακοινώθηκε από το Πολυκοινωνικό ο πίνακας προσλήψεων προσωπικού 4μηνης διάρκειας.

Από το 1 έως το 12 αφορά την Αλεξανδρούπολη και από το 13 αφορά το Πολυκοινωνικό στις Φέρες.