Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στο εθνικό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Καβάλας, λόγω ασφαλτόστρωσης οδοστρώματος

Αποφασίστηκε η λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης, κατά το χρονικό διάστημα από 02-08-2017 έως 09-08-2017, στις κάτωθι οδούς:

(α) Την 02-08-2017, στο 23,110 χιλ. της Εθνικής οδού Καβάλας – Ξάνθης (διασταύρωση Πέρνης),

(β) Την 03-08-2017, στο 9,400 χιλ. της Εθνικής οδού Καβάλας – Ξάνθης (συμβολή εξόδου Εγνατίας οδού για Νέα Καρβάλη με Ε.Ο. Καβάλας – Ξάνθης) και

(γ) Την 04-08-2017, στο 116,00 , 118,00 & 128,00 χιλ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας.

-Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δε θα διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων αλλά θα περιορίζεται το πλάτος του ρεύματος κυκλοφορίας, ανάλογα με το τμήμα του οδοστρώματος στο οποίο θα πραγματοποιούνται οι εργασίες, σύμφωνα και με την υπάρχουσα σήμανση που θα τοποθετηθεί με ευθύνη του αναδόχου του έργου.

Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση του έργου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους οδηγούς και πεζούς, ενώ η σήμανση θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003/9-7-2003 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 946-Β΄) και τις υποδείξεις του Τμήματος Τροχαίας Καβάλας.

Σε περίπτωση περάτωσης των εργασιών πριν τον προβλεπόμενο χρόνο, η οδός να δοθεί άμεσα στην κυκλοφορία.