Για τη διασφάλιση της ομαλής οδικής κυκλοφορίας και πρόληψης των τροχαίων ατυχημάτων που επιβάλλονται από ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιονόπτωση),
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη διακοπή κυκλοφορίας από ώρα 11.00΄ σήμερα (10-01-2017) και μέχρι νεοτέρας:
(α) Στην Επαρχιακή οδό Αγίου Ανδρέα – Ακροβουνίου
(β) Στην Επαρχιακή οδό Χαλκερού – Παλαιάς Καβάλας
(γ) Στην Επαρχιακή οδό Σιδηροχωρίου – Φωλιάς
(δ) Στην Επαρχιακή οδό Μυρτοφύτου – συμβολής με Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Καβάλας
(ε) Στην Επαρχιακή οδό Φωλιάς – συμβολής με Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Καβάλας
Τα Τ.Τ. Καβάλας και Α.Τ. Ελευθερούπολης, κατά λόγο αρμοδιότητας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας και τους κατά τόπους Δήμους, προβούν σε απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας (τοποθέτηση σήμανσης, ενημέρωση οδηγών κ.λπ.).
Οι παραβάτες της παρούσας, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την υλοποίησή της με την προβλεπόμενη από τον Κ.Ο.Κ. σήμανση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, τιμωρούνται με κράτηση ή πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Π.Κ. και των κατά περίπτωση άρθρων του Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροπ. με Ν.3542/2007.