fbpx
12.9 C
Alexandroupoli
Σάββατο, 25 Μαρτίου, 2023

Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στα πλαίσια κατασκευής της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης

- Χορηγούμενη-

Κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξ/πολης για την κατασκευή της δεξιάς παράπλευρης οδού (DSRI), σύμφωνα με την ανωτέρω (3) εγκεκριμένη μελέτη, αποφασίστηκε να εφαρμοστούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

ΟΔΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ

Αποκλεισμός της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων της οδού Γιαννούτσου από την διασταύρωση αυτής με την οδό Ηροδότου έως την διασταύρωση αυτής με την οδό Στενημάχου, με εξαίρεση την εξυπηρέτηση των κατοίκων των παρόδιων ιδιοκτησιών που θα εισέρχονται μέσω της οδού Στενημάχου.

Μονοδρόμηση της οδού Γιαννούτσου από την διασταύρωση αυτής με την οδό Στενημάχου έως την διασταύρωση αυτής με την οδό Γεωργιάδη, με κατεύθυνση προς την οδό Γεωργιάδη (Βορράς προς Νότο). Στο τμήμα αυτό θα πραγματοποιηθεί πλήρης αποκλεισμός των συμβαλλουσών καθέτων οδών (Ραιδεστού, Πάφρας, Διονυσίου).

Στένωση της οδού Γιανούτσου από την διασταύρωση αυτής με την οδό Γεωργιάδη έως την διασταύρωση αυτής με την οδό Αγίας Γλυκερίας, με το συνολικό πλάτος της οδού να απομειώνεται σε 6.50 μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η διπλή κυκλοφορία των οχημάτων (3,25μέτρα ανά ρεύμα).

Στένωση της οδού Γιανούτσου από την διασταύρωση αυτής με την οδό Αγίας Γλυκερίας έως την διασταύρωση αυτής με την οδό Γ. Καρτάλη, με το συνολικό πλάτος της οδού να απομειώνεται σε 6.50 μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η διπλή κυκλοφορία των οχημάτων (3,25μέτρα ανά ρεύμα). Στο τμήμα αυτό θα πραγματοποιηθεί πλήρης αποκλεισμός των συμβαλλουσών καθέτων οδών (Πατριάρχου Αθηναγόρα, Λεωνίδα).

Η οριζόντια και κάθετη σήμανση που θα εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών να είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία, με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 47 του Ν. 2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την συνημμένη στην ανωτέρω (3) σχετική Εγκεκριμένη Μελέτη.

Η ανάδοχος του έργου «ΤΕΚΑΛ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ» υποχρεούται, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, να τοποθετεί και επιτηρεί την οδική σήμανση, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και να εφαρμόζει πλήρως τα οριζόμενα στην Μελέτη Σήμανσης.

Μετά το πέρας των εργασιών, η σήμανση να απομακρυνθεί και η οδός να παραδοθεί στην κυκλοφορία ασφαλής, απόλυτα καθαρή από φερτές και ξένες ύλες.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διαρκέσουν δώδεκα (12) μήνες.

Οι ακριβείς ημερομηνίες υλοποίησης των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να καθοριστούν κατόπιν απευθείας συνεννόησης της αναδόχου εταιρίας με το Τ.Τ.Αλεξ/πολης και να προσδιοριστούν εγγράφως. Το έγγραφο αυτό να κοινοποιηθεί και στην Υπηρεσία μας.

Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να εξασφαλισθεί η ασφαλής διέλευση των πεζών στην περιοχή του έργου.

Εφόσον η σήμανση παραμείνει κατά τις βραδινές ώρες, να ληφθεί μέριμνα για την ορθή λειτουργία των αναλαμπόντων στοιχείων (φανών) και για τον τακτικό έλεγχο της κατάστασης των πινακίδων.

Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε ανά πάσα στιγμή να είναι δυνατή η προσέγγιση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης στις παρόδιες ιδιοκτησίες.

Να ενημερώνεται εγγράφως η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Ε.Κ.Α.Β. και ΑΣΤΙΚΟ – ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ, για τις ακριβείς ημερομηνίες εκτέλεσης των εργασιών τουλάχιστον εικοσιτέσσερις (24) ώρες πριν την έναρξη αυτών.

Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες να εκτελούνται κατόπιν προφορικής συνεννόησης και έγκρισης του Τ.Τ. Αλεξ/πολης, προκειμένου αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων συνέπεια τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων (εκδηλώσεων, δυσμενών καιρικών συνθηκών κλπ). Προς τούτο, για τα ανωτέρω και για κάθε άλλη έκτακτη κυκλοφοριακή ρύθμιση που τυχόν απαιτηθεί, εξουσιοδοτούμε την Διοικητή του Τ.Τ. Αλεξ/πολης, να λάβει κάθε μέτρο κυκλοφοριακής τεχνικής, σε συνεργασία με υπεύθυνους εν λόγω έργου.

Τα παραπάνω ισχύουν από την δημοσίευση της παρούσας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 109 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθ.4 του Ν.3861/2010 και θα διαρκέσουν 12 μήνες. Εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων με μέριμνα και ευθύνη της αναδόχου Εταιρείας «ΤΕΚΑΛ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ.», η οποία επί πλέον υποχρεούται, για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης.

- Χορηγούμενη-

Ακολουθήστε μας και στο Instagram

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ evros24.gr

Διαβασε και αυτο

Επικείμενες απολύσεις Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ με θέμα τις επικείμενες απολύσεις Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ). Το...