ΠΕ Έβρου: Πρόσληψη 23 ατόμων στην Σαμοθράκη για το πρόγραμμα Δακοκτονίας 2020

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι 30-11-2020 συνολικού αριθμού τριάντα πέντε (35) ατόμων μέχρι 34 ημερομίσθια και ως της εγκεκριμένης διάθεσης πίστωσης στις ελαιοκομικές περιοχές της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (νήσο Σαμοθράκη και
Τοπική Κοινότητα Μαρώνειας-Προσκυνητών) για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών στα
πλαίσια του «Προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το 2020».

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

68ΩΜ7ΛΒ-7ΦΑ