Παράταση υποβολής αιτήσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκαν οι παρακάτω τροποποιήσεις των προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Επιχειρησιακό Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020:

 1. η υπ’αριθμ. 274/28-01-2020 (ΑΔΑ: ΨΣ594653ΠΓ-ΦΥ3) 2η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1612/05.07.2019 «2ης» πρόσκλησης που αφορά το Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.
 2. η υπ΄αριθμ. 275/28-01-2020 (ΑΔΑ: ΩΩΖ94653ΠΓ-8ΔΙ) 2η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1613/05.07.2019 «2ης» πρόσκλησης που αφορά το Μέτρο 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.
  Οι τροποποιήσεις αφορούν στην παράταση της περιόδου υποβολής αιτήσεων και ειδικότερα ορίζεται ως ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων η 28-02-2020 (ώρα 14.00).
 3. Για επιπλέον ενημέρωση μπορείτε να απευθύνεστε:
  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ
  Μιχαλακοπούλου 103, 11527, Αθήνα,
  Τηλ. 2131501183 Fax 2107774090