ΠΑΜΘ: Υποβολή αιτήσεων για κατ’ αποκοπή ενίσχυση των Παραγωγών Οινοποιήσιμων Αμπελιών

ΔΕΛΤΙΟ-ΤΥΠΟΥ-«Υποβολή-αιτήσεων-για-το-μέτρο-Πρωιμη-Συγκομιδή-Αμπελιών_signed