Το παλιό νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης διεκδικεί και πάλι ο Δήμος

Την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017 ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κ. Ευάγγελος Λαμπάκης, συναντήθηκε με τον αναπληρωτή υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Ιωάννη Τσιρώνη και συζήτησαν τη μεταβίβαση της χρήσης του κτιριακού συγκροτήματος του παλιού νοσοκομείου επί της Δήμητρας στον Δήμο Αλεξανδρούπολη.

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τον Υπουργό για την κατάσταση των κτιρίων, του άμεσου κινδύνου να καταρρεύσουν εάν δεν υπάρξει επέμβαση ενώ με την αιτούμενη μεταβίβαση μακροχρόνιας χρήσης ο δήμος Αλεξανδρούπολης θα τα «σώσει», συνυπολογιζομένου του γεγονότος ότι πρόκειται για περιουσία του λαού και θα τα αξιοποιήσει προς κάλυψη αναγκών του ελληνικού δημοσίου και γενικότερα της αυτοδιοίκησης.

Ο Υπουργός αμέσως επικοινώνησε με τη Διεύθυνση Περιουσίας του Υπουργείου, δόθηκαν εντολές και προσδιορίστηκαν οι μελλοντικές ενέργειες προκειμένου τα κτίρια να καταστούν επιτέλους αξιοποιήσιμα μετά από 15 περίπου χρόνια εγκατάλειψης και να σωθεί ένα περιουσιακό στοιχείο που ανήκει στο λαό με την υλοποίηση της παραπάνω μεταβίβασης στον Δήμο Αλεξανδρούπολης.