Ομιλία Γ. Καϊσα για την Μεταρρύθμιση στην Ψυχική Υγεία

Συζήτηση στην Ολομέλεια του σ/ν του Υπουργείου Υγείας «Μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, κέντρα εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων και άλλες διατάξεις»