fbpx
27.9 C
Alexandroupoli
Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024

Όλες οι ρυθμίσεις για τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία: Οδηγός επιβίωσης για 2 εκατ. οφειλέτες

Πέντε ρυθμίσεις για αποπληρωμή των οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία σε έως 240 μηνιαίες δόσεις «τρέχουν» για περίπου 2 εκατομμύρια οφειλέτες με «κόκκινα» χρέη από εισφορές συνολικού ύψους 38 δις. ευρώ. Εργαζόμενοι, επαγγελματίες, έμποροι, επιχειρήσεις και συνταξιούχοι έχουν τη δυνατότητα να πάρουν «ταμειακές ανάσες» επιμηκύνοντας το χρόνο για την εξόφληση των οφειλών τους και να αποφύγουν κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων.

Το Newsbeast σας παρουσιάζει τη «βεντάλια» των ρυθμίσεων μέσω ενός αναλυτικού οδηγού για τον αριθμό των δόσεων, το είδος των οφειλών, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για το διακανονισμό τους και τους δικαιούχους.

Πάγια ρύθμιση 12 δόσεων
Οι ασφαλισμένοι που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία μπορούν να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης με εξαίρεση το ΝΑΤ σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η υπαγωγή στη πάγια ρύθμιση για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ γίνεται μόνο εφόσον οι ενδιαφερόμενοι αποδεικνύουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν στο ύψος της μηνιαίας δόσης και εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης των οφειλών τους τη δεδομένη χρονική στιγμή περιλαμβανομένων λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με το εισόδημά τους, τα χρηματικά διαθέσιμά τους, την ακίνητη περιουσία τους και το σύνολο των οφειλών τους. Εάν τα στοιχεία που παρέχει ο οφειλέτης είναι ανακριβή ή ανεπαρκή η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση απορρίπτεται.

Για οφειλές άνω των 50.000 ευρώ ο οφειλέτης πρέπει επιπλέον να προσκομίζει βεβαίωση από ανεξάρτητο τρίτο φορέα περί της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων, καθώς και δικαιολογητικά τα οποία να αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή και τη βιωσιμότητα του διακανονισμού, με δαπάνες που βαραίνουν τον ίδιο. Για οφειλές άνω των 150.000 ευρώ ο οφειλέτης υποχρεούται επιπρόσθετα να παράσχει εγγυήσεις ή εμπράγματες εξασφαλίσεις ίσης αξίας με τη συνολική οφειλή.

Σε περίπτωση ύπαρξης επαρκών χρηματικών διαθεσίμων η οφειλή δεν υπάγεται στη ρύθμιση και γίνεται άμεσα απαιτητή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή σε ρύθμιση είναι να έχουν υποβληθεί οι δηλώσεις ασφάλισης για τα 5 έτη. Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθμιση οφειλές που αφορούν οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ’ αυτών ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.

Οι πληρωμές διενεργούνται με τη διαδικασία αυτόματης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού. Η καταβολή της πρώτης δόσης ή η εφάπαξ εξόφληση των καθυστερούμενων εισφορών γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση μήνα για όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του τ. ΕΤΕΑΜ. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρούνται με συνέπεια οι όροι της αναστέλλεται η ποινική δίωξη και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της διακόπτεται. Επίσης αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων εφόσον έχει πληρωθεί η πρώτη δόση. Αν ο οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

Επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής μίας δόσης και η καταβολή αυτής γίνεται υποχρεωτικά μέχρι την ημερομηνία καταβολής της επόμενης δόσης με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
Το ποσό της κύριας οφειλής που υπάγεται στη ρύθμιση επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, προσαυξημένο κατά 800 μονάδες βάσης.

Ρύθμιση 36-72 δόσεων
Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν οι οφειλές ασφαλιστικών εισφορών της περιόδου Φεβρουάριου 2020 έως Ιουνίου 2021 που κατέστησαν απαιτητές από 1η Μαρτίου του 2020 έως 31 Ιουλίου του 2021 και οι οποίες δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης. Επίσης στη ρύθμιση υπάγονται οι οφειλές εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών που η προθεσμία καταβολής τους παρατάθηκε μέχρι τις 30 Απριλίου του 2021 στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού.

Δικαιούχοι είναι εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες που περιλαμβάνονται στη λίστα του υπουργείου Οικονομικών με τους πληττόμενους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Η αποπληρωμή σε 36 δόσεις είναι άτοκη ενώ για περισσότερες δόσεις οι οφειλές επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο 2,5%. Η ελάχιστη δόση ανέρχεται σε 50 ευρώ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) και να καταβάλουν την πρώτη δόση έως τις 31 Ιανουαρίου του 2022.

Στους οφειλέτες θα χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας διάρκειας δύο μηνών καθώς ενώ θα αναστέλλονται οι κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, οι ποινικές διώξεις και η εκτέλεση των σχετικών ποινών. Η ρύθμιση χάνεται σε περίπτωση μη καταβολής δύο δόσεων και αίρεται η προστασία του οφειλέτη από τις κυρώσεις και τις ποινές.

Αναβίωση παλαιών ρυθμίσεων: 120 δόσεις
Όσοι έχασαν παλαιές ρυθμίσεις λόγω αδυναμίας πληρωμής των δόσεων από τον 1η Μαρτίου του 2020 έως τις 31 Ιουλίου του 2021 μπορούν να επανενταχθούν με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της παλαιάς ρύθμισης υπό την προϋπόθεση της καταβολής δύο δόσεων μαζί (Αυγούστου και Σεπτεμβρίου) μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2021. Με την αναβίωση της ρύθμισης η προθεσμία καταβολής όλων των επόμενων δόσεων παρατείνεται κατά το πλήθος των ανεξόφλητων δόσεων της ρύθμισης

Δικαιούχοι είναι οι πληττόμενοι με βάση τους ΚΑΔ εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες καθώς και εργαζόμενοι οι οποίοι τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μεταξύ 1ης Μαρτίου 2021 και 31ης Ιουλίου 2021.

Στις 120 δόσεις μπορούν να υπαχθούν οφειλές ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2021 εφόσον είχε υποβληθεί σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του τ. ΕΦΚΑ μέχρι τις 7 Οκτωβρίου του 2019.

Εξωδικαστική ρύθμιση σε έως 240 δόσεις
Κάθε φυσικό η νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα μπορεί να υποβάλλει αίτηση μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού για αποπληρωμή σε έως 120 δόσεις των οφειλών του προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης συμπεριλαμβανομένων προσαυξήσεων, προστίμων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής εφόσον ξεπερνούν το ποσό των 10.000 ανά πιστωτή.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και οφειλέτες με ενήμερες η καθυστερούμενες οφειλές επικαλούμενοι επιδείνωσης της οικονομικής τους κατάστασης. Σε μία τέτοια περίπτωση θα πρέπει να αποδείξουν με συγκεκριμένα στοιχεία ότι η μείωση του εισοδήματος τους είναι ίση ή μεγαλύτερη του 20%.

Ο διακανονισμός γίνεται με την υπογραφή σύμβασης αναδιάρθρωσης του χρέους μεταξύ του οφειλέτη και του κάθε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Το σύστημα εκδίδει αυτοματοποιημένα βεβαίωση περί επίτευξης της συμφωνίας στην οποία αναγράφονται τα συμβαλλόμενα μέρη, οι καταλαμβανόμενοι από τη σύμβαση πιστωτές, οι οφειλές και η συμφωνηθείσα ρύθμιση (δόσεις, χρόνος), ο χρόνος επίτευξης της σύμβασης αναδιάρθρωσης.

Η αίτηση γίνεται στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) (www.keyd.gov.gr) με τη χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών και για να θεωρηθεί πλήρης θα πρέπει να περιλαμβάνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πλήρη στοιχεία οφειλέτη, κατάλογο όλων των πιστωτών και των οφειλόμενων ποσών, κατάλογο περιουσιακών στοιχείων, φορολογικά έγγραφα, κ.λπ.) Με την αίτηση του ο οφειλέτης συναινεί για άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων και το φορολογικού απορρήτου, ενώ από την οριστική υποβολή της αίτησης και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναστέλλονται πιθανά μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη.

Επίσης, αναστέλλεται η ποινική δίωξη σχετικά με τις οφειλές, των οποίων αιτήθηκε ο οφειλέτης τη ρύθμιση και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με αυτά ή, εφόσον άρχισε, η εκτέλεσή της διακόπτεται. Από την αναστολή εξαιρείται η διενέργεια προγραμματισθέντος πλειστηριασμού (εντός τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη) και οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια προπαρασκευαστική της διενέργειας πλειστηριασμού από ενέγγυο πιστωτή.

Το ύψος και ο αριθμός των δόσεων προκύπτει από τη χρήση ειδικού υπολογιστικού εργαλείου που αξιοποιεί σειρά οικονομικών δεδομένων του οφειλέτη όπως εισοδήματα, οφειλές, περιουσιακά στοιχεία κ.α. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης οι δόσεις μπορεί να είναι σταθερές η μεταβαλλόμενες και το ελάχιστο μηνιαίο ύψος ανά πιστωτή ανέρχεται σε 50 ευρώ.

Για τον υπολογισμό των τοκοχρεωλυτικών δόσεων λαμβάνεται υπόψη σταθερό επιτόκιο ίσο με το, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, euribor τριμήνου προσαυξημένο κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες το οποίο υπολογίζεται ετησίως. Η ρύθμιση μπορεί να προβλέπει και διαγραφή βασικής οφειλής σε ποσοστό έως 75% στην οποία όμως δεν περιλαμβάνονται οι βασικές οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές που δεν υπόκεινται σε διαγραφή.

Η ρύθμιση χάνεται αν κατά τη διάρκεια τις περιόδου αποπληρωμής των οφειλών προς αυτούς συντρέχει μία από τις εξής περιπτώσεις:

Μη καταβολή ή μερική καταβολή δόσεων έως τη συμπλήρωση του ποσού που αντιστοιχεί σε τρεις (3) δόσεις,
Μη υποβολή Α.Π.Δ., εντός 3 μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους
Μη εξόφληση ή τακτοποίηση (αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής, βάσει νόμου, δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής) των οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες πριν από τη σύναψη της διμερούς σύμβασης και δεν υπάγονται σε αυτήν, εντός 90 ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης, ή, προκειμένου για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά τη σύναψη της σύμβασης, εντός 60 ημερών από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους
Με την απώλεια της ρύθμισης καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής που παραμένει ανεξόφλητο μαζί με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, χάνονται τα ευεργετήματα για τον οφειλέτη και ενεργοποιούνται τα αναγκαστικά μέτρα (κατασχέσεις, πλειστηριασμοί κ.α) για την είσπραξή της οφειλής.

Ρύθμιση 60 δόσεων
Για όσους βγαίνουν στη σύνταξη και έχουν οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία η εξόφληση τους γίνεται σε 60 μηνιαίες δόσεις με παρακράτηση από ποσό της σύνταξης και με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το συνολικά οφειλόμενο από τον ασφαλισμένο ποσό προς τον e-ΕΦΚΑ από κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές, οφειλές από αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις να μην ξεπερνά τις 20.000 ευρώ. Ειδικά για τις οφειλές στον πρώην ΟΓΑ το οφειλόμενο ποσό από τον ασφαλισμένο δεν μπορεί να είναι υψηλότερο από 6.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι το υπερβάλλον ποσό των 20.000 ευρώ ή 6.000 ευρώ στον πρώην ΟΓΑ θα πρέπει να εξοφληθεί εφάπαξ και εντός διμήνου από τη γνωστοποίηση της οφειλής Εάν ο αιτών δεν εξοφλήσει εντός δύο μηνών από τη γνωστοποίηση της οφειλής το υπερβάλλον ποσό, τότε ως έναρξη καταβολής της σύνταξης ορίζεται η πρώτη μέρα του επόμενου της εξόφλησης του υπερβάλλοντος ποσού μήνα, όπως αυτό είχε προσδιοριστεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Τι ισχύει για φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, χρέη πανδημίας, επιστρεπτέα προκαταβολή και παλαιά χρέη. Αναλυτικός οδηγός με τις δόσεις και τις ρυθμίσεις για την πληρωμή όσων χρωστούν στην Εφορία

- Χορηγούμενη-

Ακολουθήστε μας και στο Instagram

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ evros24.gr

Διαβασε και αυτο