Οι υπάλληλοι του Δήμου Μαρώνειας Σαπών που ασκούν καθήκοντα ανταποκριτών ΕΦΚΑ (πρώην Ο.Γ.Α. – Ε.Λ.Γ.Α)

Ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών ανακοινώνει ότι κατάσταση υπαλλήλων του Δήμου που ασκούν καθήκοντα ανταποκριτών ΕΦΚΑ (πρώην Ο.Γ.Α. – Ε.Λ.Γ.Α) για την τηλεφωνική εξυπηρέτηση των δημοτών είναι η κάτωθι :

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΟΓΑ-ΕΛΓΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΓΑ ΕΛΓΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

 1. ΤΡΙΦΩΝΙΔΟΥ ΜΑΤΟΥΛΑ 1.ΣΑΠΕΣ
  2.ΑΡΣΑΚΕΙΟ
  3.ΧΑΜΗΛΟ
  4.ΒΕΛΚΙΟ
  5.ΑΕΤΟΚΟΡΥΦΗ
  6.ΠΡΩΤΑΤΟ
  7.ΤΣΙΦΛΙΚΙ – 25323- 50124
 2. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1.ΣΑΠΕΣ
  2.ΑΡΣΑΚΕΙΟ
  3.ΧΑΜΗΛΟ
  4.ΒΕΛΚΙΟ
  5.ΑΕΤΟΚΟΡΥΦΗ
  6.ΠΡΩΤΑΤΟ
  7.ΤΣΙΦΛΙΚΙ – 25323- 50112
 3. ΛΟΥΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ – 1.ΣΑΠΕΣ
  2.ΑΡΣΑΚΕΙΟ
  3.ΧΑΜΗΛΟ
  4.ΒΕΛΚΙΟ
  5.ΑΕΤΟΚΟΡΥΦΗ
  6.ΠΡΩΤΑΤΟ
  7.ΤΣΙΦΛΙΚΙ
 4. ΛΟΦΑΡΙΟ
  9.ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ 25323- 50107
 5. ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ ΠΑΓΩΝΑ 1.ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ
  2.ΛΟΦΑΡΙΟ – 25323-50145
 6. ΦΛΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1.ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ
  2.ΉΠΙΟ 1.ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ
  2.ΉΠΙΟ 25323-50146
 7. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ 1.ΑΡΙΣΒΗ
  2.ΆΜΦΙΑ 1.ΑΡΙΣΒΗ
  2.ΆΜΦΙΑ 25323-50117
 8. ΚΩΦΙΔΟΥ ΦΑΝΗ 1.ΣΤΡΥΜΗ
  2.ΚΡΩΒΥΛΗ 1.ΣΤΡΥΜΗ
  2.ΚΡΩΒΥΛΗ 25323-50115

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΓΑ ΕΛΓΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

 1. ΖΕΡΒΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1.ΜΑΡΩΝΕΙΑ
  2.ΜΙΡΑΝΑ
  3.ΑΣΚΗΤΕΣ 1.ΜΑΡΩΝΕΙΑ
  2.ΜΙΡΑΝΑ
  3.ΑΣΚΗΤΕΣ 25323-50117
 2. ΜΗΛΤΣΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 1.ΣΑΛΜΩΝΗ
  2.ΊΜΕΡΟΣ
  3.ΠΕΛΑΓΙΑ
  4.ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ 1.ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ 25333-50007
 3. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ 1.ΞΥΛΑΓΑΝΗ
  2.ΕΡΓΑΝΗ
  3.Ν.ΠΕΤΡΑ 1.ΞΥΛΑΓΑΝΗ
  2.ΕΡΓΑΝΗ
  3.Ν.ΠΕΤΡΑ 25333-50010
 4. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑ – 1.ΣΑΛΜΩΝΗ
  2.ΜΙΡΑΝΑ
  3.ΒΕΝΝΑ
  4.ΠΕΛΑΓΙΑ
  5.ΊΜΕΡΟΣ
  6.ΑΜΑΡΑΝΤΑ
  7.ΒΑΚΟΣ Α’
  8.ΒΑΚΟΣ Β’
  9.ΠΑΜΦΟΡΟ
  10.ΚΑΛΛΙΘΕΑ
 5. ‘ΙΣΑΛΟΣ 25333-50051
 6. ΤΑΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 1.ΑΜΑΡΑΝΤΑ
  2.ΒΑΚΟΣ Α’
  3.ΒΑΚΟΣ Β’
  4.ΠΑΜΦΟΡΟ
  5.ΚΑΛΛΙΘΕΑ
  6.‘ΙΣΑΛΟΣ
  7.ΒΕΝΝΑ 1.ΑΜΑΡΑΝΤΑ
  2.ΒΑΚΟΣ Α’
  3.ΒΑΚΟΣ Β’
  4.ΠΑΜΦΟΡΟ
  5.ΚΑΛΛΙΘΕΑ
  6.‘ΙΣΑΛΟΣ 25333-50053
 7. ΜΑΡΑΣΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1.ΑΜΑΡΑΝΤΑ
  2.ΒΑΚΟΣ Α’
  3.ΒΑΚΟΣ Β’
  4.ΠΑΜΦΟΡΟ
  5.ΚΑΛΛΙΘΕΑ
  6.‘ΙΣΑΛΟΣ
  7.ΒΕΝΝΑ – 25323-50112

25310-98216 (ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ)

Οι ασφαλισμένοι για την διεκπεραίωση των εργασιών τους και για την δήλωση ζημιών μπορούν να απευθύνονται άμεσα στους προαναφερθέντες.