Η απόφαση η οποία θα καθορίζει το πρώτο κύμα υπόχρεων σε τοποθέτηση μηχανημάτων POS βρίσκεται στην τελική της ευθεία, στη διαδρομή ανάμεσα στην Καραγιώργη Σερβίας και τη Νίκης.

Άσχετα από το χρόνο έκδοσης της απόφασης αυτής, από σήμερα οι καταστηματάρχες θα πρέπει να έχουν τοποθετήσει στις βιτρίνες των καταστημάτων τους και σε εμφανές σημείο κοντά στο ταμείο ταμπέλες με τις οποίες θα ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή πληρωμών μέσω POS. Στην αντίθετη περίπτωση κινδυνεύουν με πρόστιμο 1.000 ευρώ.

Ο νόμος για το πλαστικό χρήμα ορίζει ότι «οι δικαιούχοι πληρωμής, οι οποίοι αποδέχονται κάρτες πληρωμών ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του συστήματος καρτών πληρωμής, με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείας. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο».

Χορηγούμενη

Όπως διευκρίνιζαν χθες αρμόδιες πηγές του υπουργείου Οικονομικών, η υποχρέωση αυτή δεν σχετίζεται με το περιεχόμενο της υπουργικής απόφασης η οποία αναμένεται εντός των επομένων ημερών και στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά οι πρώτοι υπόχρεοι (καταστήματα εστίασης αλλά και γιατροί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι…) σε εγκατάσταση μηχανημάτων POS έως το τέλος Ιουνίου.

Αρμόδια αρχή για τη διενέργεια του ελέγχου και την επιβολή των προστίμων είναι η Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και τα Τμήματα Εμπορίου των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

Το πρόστιμο μπορεί να περιοριστεί στο μισό, εφόσον πληρωθεί εντός τριάντα ημερών από την επιβολή του.

Θεωρητικά, τα πρόστιμα είναι ενεργά από σήμερα καθώς ορίζονται στο νόμο. Θα πρέπει όμως να εκδοθεί και μια απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία να ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διενέργεια του ελέγχου, τον τρόπο επιβολής των προστίμων κατά τη διαπίστωση της παράβασης.

Καλού κακού πάντως η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου έχει προτείνει στα μέλη της την ανάρτηση των συγκεκριμένων πινακίδων, προκειμένου να μην κινδυνεύσει κανείς «με αχρείαστα πρόστιμα»