Νέα δεδομένα για τις επιπτώσεις της έλλειψης ύπνου στα παιδιά

Νέα μελέτη, που δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Pediatrics, συνδέει τη μειωμένη διάρκεια ύπνου με την πιθανότητα εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 στα παιδιά.

Για τους σκοπούς της μελέτης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από 4.525 παιδιά ηλικίας 9 και 10 ετών. Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις ύψους, βάρους, σωματικού λίπους και αρτηριακής πίεσης, καθώς και αιματολογικές εξετάσεις, προκειμένου να προσδιοριστούν τα επίπεδα γλυκόζης, ινσουλίνης, γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης και λιπιδίων. Η διάρκεια ύπνου υπολογίστηκε μέσα από πληροφορίες που έδωσαν τα παιδιά, ενώ σε ένα μικρότερο μέρος του δείγματος πραγματοποιήθηκε αντικειμενική αξιολόγηση.

Η μέση διάρκεια ύπνου των παιδιών ήταν 10.5 ώρες. Ωστόσο, παρατηρήθηκε πως όσο μικρότερη ήταν η διάρκεια ύπνου, τόσο υψηλότερα ήταν τα επίπεδα σωματικού λίπους, γεγονός που έχει φανεί και σε προηγούμενες μελέτες. Επιπλέον, η διάρκεια ύπνου φάνηκε να συνδέεται αντιστρόφως ανάλογα με τα επίπεδα γλυκόζης, ινσουλίνης και ινσουλινοαντίστασης. Πιο συγκεκριμένα, μείωση της διάρκειας ύπνου ακόμη και κατά 1 ώρα, συσχετίσθηκε με σημαντική αύξηση των επιπέδων γλυκόζης και ινσουλινοαντίστασης, που αποτελούν σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη σακχαρώδη διαβήτη.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, ο σχεδιασμός της μελέτης δεν αποδεικνύει σχέση αιτίας και αποτελέσματος και θα πρέπει να πραγματοποιηθούν περισσότερες μελέτες, ώστε να διερευνηθούν και να επιβεβαιωθούν οι παραπάνω συσχετίσεις. Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται ότι ο καλός ύπνος αποτελεί μια απλή στρατηγική που θα μπορούσε να συμβάλλει στην έγκαιρη πρόληψη της εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων.