Μουσικη εκδήλωση για την γιορτή των Ενόπλων Δυνάμεων στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής

Μέ τήν εὐκαιρίαν τῆς Θεομητορικῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἡμέραν κατά τήν ὁποίαν παραλλήλως ἑορτάζουν καί οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις τῆς Πατρίδος μας, τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 20ῆς Νοεμβρίου 2019, καί περί ὥραν 8:00 μ.μ., θά πραγματοποιηθῇ στό Μέγαρο Μουσικῆς Κομοτηνῆς, Μουσική Ἐκδήλωσις ἀπό τήν Στρατιωτικήν Μουσικήν τῆς 21ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας καί τήν Χορωδίαν τοῦ Γραφείου Ἐσωτερικῆς καί Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τῆς Ἱερᾶς Μητρο-πόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς.

          Καλούμαστε ὅπως συμμετάσχουμε στήν ἐνδιαφέρουσαν ἐκδήλωσιν καί ἀπολαύσουμε τό ἀποτέλεσμα τῆς συνεργασίας   ὅσων θά μᾶς παρουσιάσουν ἡ Στρατιωτική Μουσική καί ἡ Χορωδία τοῦ Γραφείου τῆς Ἱεραποστολῆς.