«Μουσεία και (δια)δίκτυα. Νέες προσεγγίσεις, νέο κοινό» στο Ιστορικό Μουσείο Αλεξ/πολης (video)

Το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης συμμετείχε στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων με ελεύθερη είσοδο για όλους αλλά και ομιλία του καθηγητή του Δ.Π.Θ. κ. Γεράσιμου Κέκκερη Θέμα της ομιλίας, η τεχνολογία και ιδιαίτερα οι εφαρμογές των υπολογιστών που προσφέρουν νέες δυνατότητες στα μουσεία όσο αφορά την ψηφιακή διαχείριση των συλλογών τους, την ψηφιακή τεκμηρίωση των μουσειακών αντικειμένων, την ερμηνεία και παρουσίασή τους στο κοινό όσο και την ευρύτερη διασύνδεση του κοινού με αυτό.

Η μουσειακή επικοινωνία, βασιζόμενη στο διαδίκτυο, προσφέρει νέες δυνατότητες προβολής των δραστηριοτήτων και προσέλκυσης επισκεπτών, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό ένα νέο τρόπο της, αυτόν του «εικονικού» μουσείου ή «κυβερνομουσείου».

Στην ομιλία παρουσιάστηκε ο τρόπος με τον οποίο οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών ,επηρεάζουν τη λειτουργία των μουσείων αλλά και το πώς με την χρήση της νέας τεχνολογίας, η μάθηση για το μουσειακό κοινό μετατρέπεται σταδιακά σε κάτι καινούριο, αλλάζοντας τελείως τους παλαιότερους τρόπους προσέγγισης.