Μνημόσυνο στο μνημείο των θυμάτων του Θρακικού Ελληνισμού στην Κομοτηνή

Εὐχαρίστως γνωρίζεται ὅτι στόν αὔλειον χῶρον τοῦ Ἱεροῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ Ἁγίας Βαρβάρας Κομοτηνῆς ἀνηγέρθη ἀπό πέρυσι μνημεῖον τῶν θυμάτων τῶν διωγμῶν τοῦ Θρακικοῦ Ἑλληνισμοῦ ὑπό τῶν Βουλγάρων καί τῶν Νεοτούρκων κατά τόν 20όν αἰῶνα.

Ὅθεν, τήν προσεχῆ Κυριακήν, Ε΄ τῶν Νηστειῶν, 14ην Ἀπριλίου 2019, θά τελεσθῇ τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν ἐξονομασθέντα Ἱερό Ἐνοριακό Ναό Ἁγίας Βαρβάρας Κομοτηνῆς κατά τήν ὁποῖαν θά μετάσχουν οἱ προσκληθέντες Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται: Γρεβενῶν κ. Δαυΐδ, Σταγῶν καί Μετεώρων κ. Θεόκλητος, καί ὁ σεπτός Ποιμενάρχης ἡμῶν κ.κ. Παντελεήμων, μετά δέ ταύτην θά ἀναπεμφθῇ ἐπιμνημόσυνος δέησις ἔμπροσθεν τοῦ μνημείου.

Ἐπειδή θεωροῦμεν ὅτι χρέος μας εἶναι ἀφ’ ἑνός μέν ἡ μνήμη ἀφ’ ἑτέρου δέ ἡ ἀπόδοσις τιμῆς, προσκαλοῦμεν πάντας ὅπως μετάσχητε τῶν ἀνωτέρω ἐκδηλώσεων, καθώς ὑπόθεσις ὅλων, ἰδιαιτέρως τῶν νέων, εἶναι ἡ μίμησις τοῦ θάρρους καί τῆς αὐταπαρνήσεως τῶν πεσόντων καί ἡ ἐλπίδα μέ τήν πίστη στόν ἀληθινό Θεό.