fbpx
23.9 C
Alexandroupoli
Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024

Μηνύματα Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής σε μαθητές και εκπαιδευτικούς με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

- Χορηγούμενη-

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ἄλλη μία σχολική χρονιά ξεκινᾶ σήμερα γιά σᾶς, ἀλλά καί γιά τούς συνοδοιπόρους σας, τούς γονείς, τούς δασκάλους, καί ὅλους ὅσοι ἔχουν τήν εὐθύνη νά σᾶς προσφέρουν ἕνα ἤρεμο, λειτουργικό καί ἀσφαλές περιβάλλον, ὥστε νά ἀφοσιωθεῖτε ἀπερίσπαστοι στή διαδικασία τῆς μάθησης. Ἀνάμεσα σέ αὐτούς συγκαταλλέγεται καί ἡ τοπική μας Ἐκκλησία. Θά εἴμαστε ὅλοι κοντά σας καί θά καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια γιά νά στηρίξουμε τό δύσκολο ἔργο σας. Διότι δέν πρέπει κανείς νά θεωρήσει τό ἔργο σας εὔκολο ἤ εὐκαταφρόνητο. Ἔχετε δύσκολο ἀγώνα μπροστά σας. Ἡ κατάκτηση τῆς γνώσης δέν εἶναι ποτέ εὔκολη ὑπόθεση. Ἀπαιτεῖ προσήλωση, μελέτη καί θυσίες.

Ἔχετε ὅμως δίπλα σας τήν οἰκογένεια, πού θά φροντίσει γιά τίς ὑλικές καί συναισθηματικές σας ἀνάγκες. Δίπλα σας εἶναι καί οἱ ἐκπαιδευτικοί, πού θά μεριμνήσουν νά οἰκοδομήσετε τήν καινούργια γνώση πάνω σέ αὐτά πού ἤδη γνωρίζετε, ἀλλά καί νά καλλιεργήσετε πνεύμα δημιουργικό καί κριτικό. Διότι ἡ ἀληθινή παιδεία δέν συνιστᾶ στείρα ἀποστήθιση πληροφοριῶν ἤ ἄκριτη ἀποδοχή καινούργιων ἰδεῶν. Ἀντίθετα, πραγματική μάθηση εἶναι ἡ δημιουργική προσέγγιση τῆς γνώσης, ἡ κριτική ἐξέτασή της μέ βάση τίς πνευματικές ἀρχές, τό ἀνθρωπιστικό πνεύμα καί τίς ἠθικές ἀξίες. Στήριγμα καί πυξίδα σ’ αὐτό εἶναι ἡ ὀρθοδοξία, οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μέ τό θεόπνευστο ἔργο τους, οἱ παραδόσεις τοῦ τόπου μας.

Τό μεγαλύτερο ὅμως στήριγμά σας εἶναι ὁ Θεός. Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγιασμοῦ πού τελοῦμε σήμερα δέν εἶναι παρά μία φανέρωση μέ ὁρατᾶ σημεῖα, ὅπως τό νερό, τῆς Χάριτος καί εὐλογίας τοῦ Θεοῦ, τόν Ὁποῖον παρακαλοῦμε καί ἀντλοῦμε τή βεβαιότητα ὅτι στέκεται δίπλα σας, φωτίζει τόν νοῦ καί γεμίζει τήν καρδιά σας μέ τήν ἀγάπη Του. Ἀναζητήστε Τον στήν Ἐκκλησία καί στίς διδαχές της. Ἀναζητήστε Τον μέσα σας. Ἀναζητήστε Τον στόν συνάνθρωπό σας. Ἕνας μεγάλος Ἕλληνας ποιητής, ὁ Νικηφόρος Βρεττᾶκος, γράφει σέ ἕνα του ποίημα: «Κάθε πού ἀγκαλιάζω ἕναν / ἄνθρωπο, Κύριε, θαρρῶ / πώς κρεμιέμαι ἀπό τό λαιμό σου». Κρεμαστεῖτε ἀπό τόν λαιμό τοῦ Θεοῦ καί μή φοβᾶστε τίποτα. Ἀγκαλιάστε μέ ἀγάπη τούς συμμαθητές καί τούς δασκάλους σας καί θά δεῖτε πόσο πιό εὔκολος θά γίνει ὁ ἀγώνας σας, πόσο πιό οὐσιαστική θά σᾶς φανεῖ ἡ γνώση πού θά ἀποκτᾶτε μέρα μέ τή μέρα. Διότι μέρα μέ τή μέρα θά βιώνετε τό θαύμα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Εὔχομαι, λοιπόν, τή χρονιά αὐτή νά γίνετε σοφότεροι πνευματικά καί πληρέστεροι ψυχικά. Κι ὅλος ὁ κόσμος θά γίνει καλύτερος μέσα ἀπό σᾶς.

****

Μήνυμα πρός τούς Ἐκπαιδευτικούς τῆς Πρωτοβαθμίου καί Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως τῶν Σχολείων τοῦ Νομοῦ Ροδόπης ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου Σχολικοῦ Ἔτους 2018 – 2019

Ἀγαπητές καί ἀγαπητοί,

Στήν ἀρχή τοῦ νέου ἐκπαιδευτικοῦ ἔτους σᾶς ἀπευθύνω θερμές εὐχές γιά ὑγιεία καί δύναμη στήν ἐπιτέλεση τοῦ ὑπεύθυνου καί ἱεροῦ σας ἔργου. Μέ τήν εὐκαιρία πού μοῦ δίνεται, θά ἤθελα νά ἐπισημάνω γιά ἄλλη μία φορά πόσο σημαντικό θεωρῶ τό λειτούργημά σας, κυρίως στά δύσκολα χρόνια πού βιώνουμε. Δέν ἐννοῶ τήν μετάδοση τῶν γνώσεων στούς τομεῖς πού θεραπεύει ἡ καθεμία καί ὁ καθένας σας. Γνωρίζω καί ἐμπιστεύομαι τήν ἐπάρκεια τῶν ἑλλήνων ἐκπαιδευτικῶν καί ἐπιστημόνων.

Μιλῶ γιά τήν εὐθύνη σας νά συμβάλετε στήν καλλιέργεια τῆς ἀληθινῆς παιδείας στούς μαθητές σας. Νά τούς θωρακίσετε ψυχικά καί πνευματικά γιά νά ἀντιμετωπίσουν τούς κινδύνους πού θά συναντήσουν στή ζωή τους. Μιλῶ γιά τό καθῆκον πού ἔχετε ὡς δάσκαλοι νά τούς μάθετε νά σκέφτονται καί νά ἐκφράζονται ἐλεύθερα καί δημοκρατικά. Νά τούς διδάξετε τήν ἀγάπη πρός τόν Ἄλλο καί τόν σεβασμό στήν ἀνθρώπινη ζωή. Νά τούς μάθετε νά ἀπορρίπτουν κάθε τί πού εὐτελίζει τήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια στόν βωμό τοῦ κέρδους καί τῶν ὑλικῶν ἀπολαύσεων. Νά τούς ἐμφυσήσετε ἄφθαρτα ἱδανικά, ἀνθρωπιστικές ἀρχές καί ἡθικές ἀξίες, πού θά τούς βοηθήσουν νά πλεύσουν στό ταραχῶδες πέλαγος τῆς οἰκονομικῆς καί πολιτισμικῆς διεθνοποίησης τοῦ καιροῦ μας, μέ ἕρμα καί πυξίδα τήν ἑλληνοχριστιανική μας παράδοση.

Εἶναι μεγάλος ὁ μόχθος καί τεράστια ἡ εὐθύνη νά συμμετέχεις στή διαμόρφωση τῆς προσωπικότητας ἑνός νέου ἀνθρώπου. Ἀπαιτεῖ ἀπό σᾶς γνώση, εὐαισθησία καί ἀγάπη γιά τό ἔργο καί γιά τούς ὑπό διαμόρφωση μαθητές σας. Ἀπαιτεῖ νά τούς ἀπευθύνετε λόγο ἀληθινό καί οὐσιαστικό. Ἀπαιτεῖ ὅμως ἀπό μέρους σας καί πράξη σύμφωνη μέ τόν λόγο, γιατί εἶστε ταυτόχρονα τά πρότυπα τῶν ὅσων διδάσκετε.

Εὔχομαι ὁλόψυχα νά ἔχετε τόν Θεό στήριγμα καί ἀρωγό σέ αὐτήν καί σέ κάθε σχολική χρονιά!

Μέ εὐχές καί τιμή

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

- Χορηγούμενη-

Ακολουθήστε μας και στο Instagram

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ evros24.gr

Διαβασε και αυτο