Μέχρι στις 31 Αυγούστου οι εργασίες κατασκευής των πλευρικών διοδίων στον Α/Κ ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής

Αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, σε τμήμα της Εγνατίας οδού της περιφερειακής ενότητας Ροδόπης κατά τη διάρκεια εργασιών κατασκευής πλευρικών Σταθμών Διοδίων στον Α/Κ ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής από την χ/θ 572+534 έως χ/θ 573+117, αποφασίστηκε η παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων μέχρι και την Παρασκευή 31-08-2020 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι σχετικές εργασίες.

Οι ρυθμίσεις ισχύουν από την Πέμπτη 03-06-2020 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999, «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3542/2007, και θα διαρκέσουν μέχρι και την Παρασκευή 31-08-2020 και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων με μέριμνα και ευθύνη της εταιρίας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» η οποία υποχρεούται για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης. Επισημαίνεται ότι η διευθύνουσα επιχείρηση του εν λόγω έργου είναι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.