Μέχρι στις 13 Ιουλίου οι εργασίες κατασκευής των διοδίων στο Αρδάνιο

Αποφασίστηκε η παράταση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Εγνατία Οδός, στην εδαφική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης,(χ.θ. από 648+717 έως χ.θ. 648+917), προκειμένου να συνεχιστεί η εκτέλεση στις εργασίες κατασκευής μετωπικών σταθμών διοδίων Αρδανίου.

Η παράταση ισχύος της ανωτέρω απόφασης δίνεται μέχρι και την 13-07-2020 προκειμένου ολοκληρωθούν εργασίες.