Για τη συνέχιση εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής και την ολοκλήρωση χάραξης του κάθετου άξονα 75,0 Εγνατίας Οδού (Κομοτηνή-Νυμφαία-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα) από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 6+300 (75.0) και τη σύνδεση του Κάθετου Άξονα 75.0 με την Ε.Ο. Κομοτηνής – Σαπών, που θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή (27-01-2017), που αστυνομεύεται από το Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής να εφαρμοστούν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

α) Να διακόπτεται προσωρινά και ανάλογα με το σημείο εκτέλεσης των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων σε τμήμα λωρίδας από τις λωρίδες κυκλοφορίας του εκάστοτε ρεύματος πορείας, ανάλογα με την περίπτωση, του ανωτέρω οδικού δικτύου και να εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2696/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα με το Ν.3542/2007.

β) Σε καμία περίπτωση να μην διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε ολόκληρο το πλάτος της οδού.

Χορηγούμενη

2. α) Το μέγιστο μήκος των εργασιών να καθορίζεται σε συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής και να γνωστοποιούνται εγγράφως στην Υπηρεσία μας οι ακριβείς ημερομηνίες αυτών.

β) Να μην εκτελεστούν εργασίες κατά τις επίσημες αργίες και εορταστικές περιόδους όπου παρουσιάζεται αυξημένη κίνηση της κυκλοφορίας των οχημάτων (28η Οκτωβρίου, εορτών Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, κ.λ.π.) ενώ σε κάθε περίπτωση οι εργασίες να εκτελούνται κατόπιν προφορικής συνεννόησης και έγκρισης του Τ.Τ. Κομοτηνής, προκειμένου αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων συνέπεια τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων (εκδηλώσεων, δυσμενών καιρικών συνθηκών κ.λ.π ).