Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Καβάλα, λόγω εκτέλεσης εργασιών επέκτασης οπτικών ινών του δικτύου Ο.Τ.Ε

Αποφασίστηκε ο περιορισμός κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην ενταύθα οδό Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, από τη συμβολή της με την οδό Εκάβης έως την οδό Βασιλείου, συνολικού μήκους εκατόν δεκατριών (113) μέτρων, εκτέλεσης εργασιών επέκτασης οπτικών ινών του δικτύου Ο.Τ.Ε., αύριο (08-11-2019), κατά τη διάρκεια της ημέρας και για δύο (2) συνολικά ημέρες.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομείναν οδόστρωμα, με την τοποθέτηση κατάλληλη σήμανσης και την παρουσία σημαιοφόρου.