Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία λόγω εργασιών κατασκευής πλευρικών διοδίων

Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, σε τμήμα της Εγνατίας οδού, αποφασίστηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κατά τη διάρκεια εργασιών κατασκευής πλευρικών Σταθμών Διοδίων στον Α/Κ Μέστης από την χ/θ 591+135 έως χ/θ 592+318.

Οι ρυθμίσεις αυτές ξεκίνησαν από την Κυριακή 01-09-2019 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999, «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3542/2007, και θα διαρκέσουν μέχρι και την Δευτέρα 30-09-2019 και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων με μέριμνα και ευθύνη της εταιρίας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» η οποία υποχρεούται για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης. Επισημαίνεται ότι η διευθύνουσα επιχείρηση του εν λόγω έργου είναι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.