«Κούρεμα» στα δάνεια του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας

Το υπουργείο Εργασίας  έχει στα σκαριά μια νέα ρύθμιση για τα «κόκκινα» δάνεια του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ).
Η εν λόγω ρύθμιση αφορά αποκλειστικά τα δάνεια που δόθηκαν από ίδια κεφάλαια του Οργανισμού και όχι τα τραπεζικά, εκεί όπου ο ΟΕΚ επιδοτούσε το επιτόκιο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ρύθμιση θα προβλέπει σημαντική μείωση των επιτοκίων και του κεφαλαίου, βάσει συγκεκριμένων κοινωνικών κριτηρίων που θα θεσπιστούν.
Παράλληλα εξετάζεται και το ενδεχόμενο αύξηση των αριθμού των δόσεων έως και σε 250.