Καθημερινά 44-46 αστυνομικοί για φύλαξη του Τούρκου προξένου στην Κομοτηνή

"Υπερβολική πολυτέλεια το γεγονός να εγκλωβίζονται στη φρούρηση ενός στόχου τόσοι πολλοί αστυνομικοί"

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης ζητάει επίσης μείωση της αστυνομικής δύναμης που διατίθεται στη φρούρηση του Τουρκικού Προξενείου – Τούρκου προξένου και οικίας αυτού, ο αριθμός της οποίας ανέρχεται καθημερινά 44-46 άτομα, θεωρώντας, όπως αναφέρει ανακοίνωση «υπερβολική πολυτέλεια το γεγονός να εγκλωβίζονται στη φρούρηση ενός στόχου τόσοι πολλοί αστυνομικοί, ενώ αυτοί θα μπορούσαν να διατεθούν στην εμφανή αστυνόμευση ενισχύοντας έτσι την ασφάλεια των συμπολιτών μας.

Παράλληλα δε η αποδέσμευση αυτή βοηθά στην καλύτερη λειτουργία των Αστυνομικών Υπηρεσιών με τρόπο τέτοιο ώστε οι συνάδελφοι μας να εργάζονται σε αξιοπρεπέστερες συνθήκες και με σεβασμό στα εργασιακά τους δικαιώματα.

Από πλευράς του ο γενικός περιφερειακός αστυνομικός διευθυντής Α.Μ.Θ., μας ενημέρωσε ότι η λήψη των συγκεκριμένων μέτρων κρίνεται απολύτως αναγκαία από το Α.Ε.Α., ως εκ τούτου θα συνεχιστούν ως έχουν και δεν δύναται να μειωθεί ο αριθμός των αστυνομικών που διατίθενται σε αυτά.

Κατόπιν αυτού και με δεδομένη την δήλωσή του ότι η φύλαξη των στόχων θα συνεχίσει ως έχει, ζητήσαμε να ληφθούν από πλευράς της Υπηρεσίας τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας των συναδέλφων μας που εκτελούν φρούρηση, ήτοι τοποθέτηση νέων αλεξίσφαιρων κουβουκλίων μεγέθους ικανού να φιλοξενούν όλους τους αστυνομικούς που διατίθενται σε αυτήν, καθώς έως τώρα κάποιοι από τους συναδέλφους μας εκτελούν υπηρεσία φρούρησης μέσα σε υπηρεσιακά οχήματα, μία πρακτική ολωσδιόλου επισφαλής που τους καθιστά ευάλωτους στόχους».

Τέλος η Ένωση αιτήθηκε την τοποθέτηση τουαλέτας στην σκοπιά φρούρησης οικίας Τούρκου Προξένου.