Ημερίδα: «Τοπικό Σχέδιο Κοινωνικής Δράσης, Δικτύωση Κοινωνικών Φορέων στο Δήμο Ορεστιάδας και ο Ρόλος του Κέντρου Κοινότητας ως σημείου αναφοράς»

Ημερίδα με θέμα «Τοπικό Σχέδιο Κοινωνικής Δράσης, Δικτύωση Κοινωνικών Φορέων στο Δήμο Ορεστιάδας και ο Ρόλος του Κέντρου Κοινότητας ως σημείου αναφοράς» θα πραγματοποιηθεί στην Ορεστιάδα, στις 14 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 18:00 μ.μ.
στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Ορεστιάδας
(Δημαρχείο, Βασιλέως Κωνσταντίνου 9-11)

Πρόγραμμα
18:00 – 18:15: Προσέλευση – Εγγραφές
18:15 – 18:45: Χαιρετισμοί εκπροσώπων
Χαιρετισμός από το Χρήστο Μέτιο, Περιφερειάρχη ΠΑΜΘ
Χαιρετισμός από τον Ευάγγελο Λαμπάκη, Πρόεδρο ΠΕΔ

18:45 – 19:30: 1η
Θεματική Ενότητα
Τοπικό σχέδιο Κοινωνικής Δράσης του Δήμου Ορεστιάδας
Συντονιστής: Ιωακείμ Μουρατίδης, Σύμβουλος Ανάπτυξης ΠΕΔ ΑΜΘ

 

18:45 – 19:00: «Προκλήσεις και προοπτικές για τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού,
όπως αναδεικνύονται στο Τοπικό Σχέδιο Κοινωνικής Δράσης του Δήμου
Ορεστιάδας», Βασίλειος Μαυρίδης, Δήμαρχος Ορεστιάδας
19:00 – 19:30: «Δομή και περιεχόμενο του Τοπικού Σχεδίου Κοινωνικής
Δράσης και σύσταση τοπικού δικτύου Κοινωνικών Φορέων του Δήμου
Ορεστιάδας», Μαρασλή Αναστασία, Ψυχολόγος, Τμήμα Κοινωνικής
Πολιτικής Δήμου Ορεστιάδας, μέλος ομάδας έργου.

19:30 – 20:00: 2η θεματική Ενότητα

Το Κέντρο Κοινότητας ως σημείο αναφοράς κοινωνικής στήριξης των Δημοτών
19:30 – 19:45: «Ο ρόλος και η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας»,
Ελένη Καπετάνιου, Κοινωνική Λειτουργός Κέντρου Κοινότητας

19:45 – 20:00: «Ο ρόλος και η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας
Παράρτημα ΡΟΜΑ», Αναστασία Κωνσταντά, Ψυχολόγος Κέντρου
Κοινότητας Παραρτήματος ΡΟΜΑ

20:00 – 20:30 Ερωτήσεις – Παρεμβάσεις
Σύνοψη συμπερασμάτων, Γεώργιος Καραγιάννης, Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου Δ. Ορεστιάδας