Γ. Ναϊτίδης: Πρόταση για δημιουργία νέου πάρκου αναψυχής

Στο συμβούλιο της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης ο Γιάννης Ναϊτίδης εισηγήθηκε το θέμα «Γνωμοδότηση της μελέτης του έργου: «Δημιουργία Πάρκου Αναψυχής και Περιπάτου στο Ο.Τ. 683» στην Αλεξανδρούπολη» η οποία είναι η εξής:

Εισήγηση:
Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, σας ενημερώνω ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης πρόκειται να προχωρήσει σε εργασίες ανάπλασης του Πάρκου Αναψυχής και Περιπάτου στο Ο.Τ. 683 στην Αλεξανδρούπολη.Το συγκεκριμένο πάρκο βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Αλεξανδρούπολης στο Ο.Τ. 683 και περικλείεται από τις οδούς: Πατρ. Δημητρίου, Πατρ. Αθηναγόρα, Πανέλη και Έλλη Παναγιώτη καθώς και στην ανάπλαση τμήματος του Ο.Τ. 452.

Στις εργασίες περιλαμβάνονται επιφανειακές κυρίως εκσκαφές, επιστρώσεις και φυτοτεχνικές διαμορφώσεις εντός του χώρου του πάρκου, καθώς επίσης και κατασκευή πεζοδρομίων και αποκατάσταση των ρείθρων που το περικλείουν.Η χρηματοδότηση των εργασιών θα προταθεί για ένταξη στα πλαίσια χρηματοδοτικού προγράμματος του «Πράσινου Ταμείου».

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλεξανδρούπολης με την 34/15-6-2020 έχει εγκρίνει τον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό και την Υλοποίηση των πάρκων εντός των Ο.Τ. 683 και Ο.Τ.452 του Δήμου Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με την υπ. αριθμ.: 05/2020 μελέτη με τίτλο: “Δημιουργία Πάρκου Αναψυχής και Περιπάτου στο Ο.Τ. 683” που συνέταξε η Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Πρασίνου σε συνεργασία με την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:
Γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση της υπ. αριθμ.05/2020 μελέτη με τίτλο: “Δημιουργία Πάρκου Αναψυχής και Περιπάτου στοΟ.Τ. 683” που συνέταξε η Δ/νσηΚαθαριότητας Περιβάλλοντος και Πρασίνου σε συνεργασία με την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για την έκδοση των απαραίτητων προεγκρίσεων του χρηματοδοτικού προγράμματος.