Εξομολόγηση στην Κομοτηνή από τον Αγιορείτη ιερομόναxo Φιλήμονα

Φέρεται εἰς γνῶσιν πάντων ὅτι πρός κατάλληλον ψυχικήν καί πνευματικήν προετοιμασίαν τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, θά εὐρεθῇ εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς ὁ π. Φιλήμων, ἀδελφός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σταυρονικήτα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, προκειμένου νά διακονήσῃ τό Μυστήριον τῆς Μετανοίας καί Ἐξομολογήσεως.

Ὁ Γέροντας θά εὐρίσκεται εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν τῆς Παναγίας ἀπό τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 11ης καί θά παραμείνῃ ἕως τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 14ης Αὐγούστου 2019 καί κατά τάς ὥρας ἀπό 8:00 ἕως 12:00 καί ἀπό 17:00 ἕως 19:00.