Το… έσχες των βουλευτών του Έβρου

Δόθηκαν χθες στην δημοσιότητα τα “πόθεν έσχες” των πολιτικών, για το οικονομικό έτος 2016 (χρήση 2015).

Έκπληκτοι οι απλοί πολίτες βλέπουν τις περιουσίες των εκλεγμένων στη Βουλή, υπουργών, και πολιτικών αρχηγών και κάνουν “σύγκριση” με… το βασικό μισθό!

Οι βουλευτές του Έβρου δήλωσαν:

Γκαρά Νατάσα:

Για το 2015 (χρήση 2014) το φορολογούμενο εισόδημα: 9.627,36 ευρώ και ακόμη 1 ακίνητο, καταθέσεις: 17.286,07 ευρώ και 1 αυτοκίνητο

Για το 2016 (χρήση 2015) συνολικά έσοδα: 61.015,34 ευρώ (23,58 από μερίσματα-τόκοι – δικαιώματα/ 45.629,25 από άλλη περίπτωση/ 15.362,51 συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κλπ) και ακόμη ένα ακίνητο, καταθέσεις (από το σύνολο καταθέσεων λογ/μων που εμφανίζονται στις καταστάσεις): 31.678,19 ευρώ και 1 αυτοκίνητο

Δημοσχάκης Αναστάσιος:

Για το 2015 (χρήση 2014) το φορολογούμενο εισόδημα (μαζί με της συζύγου): 52.290,17 ευρώ και αφορολόγητα εισοδήματα: 7.043,31 ευρώ & 2.920 ευρώ (αποζημίωση καταστροφής αυτοκινήτου) και ακόμη 6 ακίνητα εκ των οποίων τα 2 του ανήκουν κατά 100%, καταθέσεις : 17.914,05 ευρώ, 2 αυτοκίνητα και κάποιες μετοχές

Για το 2016 (χρήση 2015) συνολικά έσοδα (μαζί με της συζύγου): 132.317,99 ευρώ (1.741,19 από αναδρομικά προηγούμενων ετών/ 24,65 από ακίνητα/ 50.667,78 συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κλπ/ 44.901,75 από άλλη περίπτωση/3,14 από μερίσματα-τόκοι – δικαιώματα / 6.160,00 από διάθεση περιουσιακών στοιχείων/ 28819,48 συνολικά από πλευράς συζύγου), 5 ακίνητα (διαμερίσματα, επαγγελματική στέγη, καλλιέργειες) εκ των οποίων τα 3 του ανήκουν κατά 100%, καταθέσεις (από το σύνολο καταθέσεων λογ/μων που εμφανίζονται στις καταστάσεις): 21.911,67 ευρώ, 3 αυτοκίνητα και κάποιες μετοχές

Καϊσάς Γεώργιος:

Για το 2015 (χρήση 2014) το φορολογούμενο εισόδημα (μαζί με της συζύγου): 57.247,45 ευρώ και ακόμη 16 ακίνητα (αγροτεμάχια, οικόπεδα, διαμερίσματα) εκ των οποίων στα 6 είναι δικαιούχος κατά 100%, καταθέσεις : 27.222,35 ευρώ και 1 αυτοκίνητο

Για το 2016 (χρήση 2015) συνολικά έσοδα (μαζί με της συζύγου): 103.384, 64 ευρώ (32,82 από μερίσματα-τόκοι – δικαιώματα/ 144,0 από ακίνητα/ 44.054,21 συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κλπ/ 45.483,75 από άλλη περίπτωση/ 13.669,87 συνολικά από πλευράς συζύγου) και ακόμη 18 ακίνητα (διαμερίσματα, μονοκατοικίες, καλλιέργειες και δενδροκαλλιέργειες) εκ των οποίων στα 8 είναι δικαιούχος κατά 100%, καταθέσεις (από το σύνολο καταθέσεων λογ/μων που εμφανίζονται στις καταστάσεις): 32343,08 ευρώ, 1 αυτοκίνητο και κάποιες μετοχές

Ρίζος Δημήτριος:

Για το 2015 (χρήση 2014) το φορολογούμενο εισόδημα (μαζί με της συζύγου): 42.415,51 ευρώ και ακόμη 2 ακίνητα, καταθέσεις : 49.087 ευρώ και 2 αυτοκίνητα, 1 μηχανάκι και κάποιες μετοχές

Για το 2016 (χρήση 2015) συνολικά έσοδα (μαζί με της συζύγου): 91.633,07 ευρώ (18.958,49 συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κλπ/ 20,45 από μερίσματα- τόκοι – δικαιώματα/ 44.392,5 από άλλη περίπτωση/ 28.261,63 συνολικά από πλευράς συζύγου) και ακόμη 2 ακίνητα εκ των οποίων στο 1 είναι δικαιούχος κατά 100%, καταθέσεις (από το σύνολο καταθέσεων λογ/μων που εμφανίζονται στις καταστάσεις): 70.650,78 ευρώ, 2 αυτοκίνητα, 1 μηχανάκι και κάποιες μετοχές