27.9 C
Alexandroupoli
Κυριακή, 29 Μαΐου, 2022

Ερώτηση της Α. Γκαρά για τις μετεγγραφές φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

- Χορηγούμενη-

Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κ. Γαβρόγλου κατέθεσε χθες, την 16 Δεκεμβρίου 2017, η Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Έβρου Αναστασία Γκαρά με θέμα τις μετεγγραφές φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Όπως αναφέρεται στην κατατεθείσα ερώτηση, την οποία συνυπογράφουν 52 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, παρά το γεγονός ότι έχουν συστηματοποιηθεί και ιεραρχηθεί οι προϋποθέσεις για τη μοριοδότηση των αιτούντων μετεγγραφή φοιτητών, αρκετοί δεν κατάφεραν να πάρουν την έγκριση.

- Χορηγούμενη-1

Ανάμεσα σε αυτούς που δεν πήραν μετεγγραφή είναι αδέρφια που σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις, φοιτητές προερχόμενοι από μονογονεϊκές οικογένειες, ή οικογένειες τριτέκνων, φοιτητές που συγκέντρωσαν μεν αρκετά μόρια, αλλα δεν κατάφεραν να μετεγγραφούν. Επιπλεόν, τίθεται το ζήτημα όσων δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αίτησης μετεγγραφής και ζητείται μία δεύτερη ευκαιρία.

Η Βουλευτής κ. Α. Γκαρά αναφέρεται επίσης στην υποχρέωση στήριξης των οικογενειών, αλλά και στη στήριξη των νέων για τη συμμετοχή τους στο σύστημα εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, καθώς η εξασφάλιση δυνατοτήτων εκπαίδευσης για όλους, συμβάλλει στην κοινωνική δικαιοσύνη και την κοινωνική συνοχή.

*Ακολουθεί η Ερώτηση όπως κατατέθηκε.

To Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2017

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: Μετεγγραφές φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Μεγάλο πρόβλημα για πολλές οικογένειες, που η οικονομική κρίση τις κατέβαλε, αποτελεί η απόρριψη της αίτησης μετεγγραφής των φοιτώντων τέκνων τους. Παρά το γεγονός, ότι με το Άρθρο 21 του Ν. 4332/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο Άρθρο 59 του Ν. 4415/2016 αλλά και με την Εγκύκλιό με Αρ. Πρωτ. 164061/Ζ1 – 2-10-2017, ΑΔΑ: 99Ω94653ΠΣ-8ΤΙ, συστηματοποιήθηκαν και ιεραρχηθηκαν οι προϋποθέσεις και καθορίστηκε η διαδικασία για τις μετεγγραφές των φοιτητών, ωστόσο, δεδομένων των οικονομικών δυσκολιών, χρειάζεται βελτιώσεις στο πλαίσιο στήριξης των οικογενειών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, συνολικά υποβλήθηκαν 14.038 αρχικές αιτήσεις μετεγγραφής, εκ των οποίων έγιναν δεκτές 5.572 (40%), και 5.932 ενστάσεις-αιτήσεις θεραπείας, εκ των οποίων έγιναν δεκτές 2.002 (34%). Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, έγιναν δεκτές 7.574 (αρχικές αιτήσεις και ενστάσεις), ποσοστό που ανέρχεται στο 54%.

Πιο αναλυτικά, τα στοιχεία των αρχικών αιτήσεων ανά κατηγορία έχουν ως εξής:

Α) Γενική κατηγορία (15% επί του αριθμού των εισακτέων):  κατατεθείσες 13.615 αιτήσεις και αποδεκτές 5.200. Ποσοστό 38%.

Β) Ειδική κατηγορία (χωρίς ποσοτικό περιορισμό): κατατεθείσες 283 αιτήσεις και αποδεκτές 283. Ποσοστό 100%.

Γ) Ειδική κατηγορία Ελλήνων φοιτητών της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης: κατατεθείσες 102 αιτήσεις και αποδεκτές 53. Ποσοστό 52%.

Δ) Ειδική κατηγορία φοιτητών κυπριακής καταγωγής: κατατεθείσες 38 αιτήσεις και αποδεκτές 36. Ποσοστό 94,74%.

Παρόλα αυτά, επισημαίνουμε, ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός φοιτητών, των οποίων δεν εγκρίθηκε η ένσταση για τη μετεγγραφή τους, ασχέτως εάν συγκέντρωναν αρκετά μόρια. Επίσης, μεγάλος αριθμός φοιτητών με αδέρφια (αδερφό ή αδερφή) που σπουδάζουν σε άλλη πόλη δεν έτυχαν μετεγγραφής και οι οικογένειές τους καλούνται τώρα να συντηρήσουν τρία σπίτια. Επισημαίνουμε ακόμα και έναν αριθμό φοιτητών, οι οποίοι δεν μπόρεσαν εγκαίρως να μπούνε στο σύστημα για μετεγγραφή και για τους οποίους δε δόθηκε καμία παράταση. Επίσης φοιτητές από μονογονεϊκές οικογένειες και ήδη φοιτώντα τέκνα τριτέκνων και πολυτέκνων οικογενειών δεν κατάφεραν να μετεγγραφούν.

Οι συγκεκριμένοι φοιτητές αδυνατούν να σπουδάσουν , καθώς, ως επί το πλείστον, προέρχονται από οικογένειες με πολύ χαμηλό εισόδημα και, δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας που επικρατεί στη χώρα μας, αδυνατούν να στηρίξουν οικονομικά τις σπουδές των παιδιών τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχει και μία κατηγορία φοιτητών άνω των 25 ετών, οι οποίοι υποβάλλουν δική τους φορολογική δήλωση και δεν αναφέρονται ως εξαρτώμενα/προστατευόμενα μέλη στις φορολογικές δηλώσεις των γονέων τους. Σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα οι φοιτητές αυτοί  μοριοδοτούνται με βάση τα εισοδήματα των κηδεμόνων τους. 

Το γεγονός ότι δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη η δική τους οικονομική κατάσταση, τους στερεί τα απαιτούμενα μόρια που δικαιούνται ώστε να διεκδικήσουν επί ίσοις όροις με τους υπόλοιπους υποψηφίους την μετεγγραφή τους στο αντίστοιχο τμήμα της επιλογής τους.

Επειδή η στήριξη των οικογενειών και η διασφάλιση του δικαιώματος των νέων στην εκπαίδευση, ανεξάρτητα από οικονομικές δυσκολίες, είναι υποχρέωσή μας.

Επειδή η παροχή εκπαίδευσης χωρίς διακρίσεις αποτελεί συνταγματική επιταγή και συμβάλλει στην κοινωνική δικαιοσύνη και την κοινωνική συνοχή.

Επειδή το δικαίωμα στην εκπαίδευση δε γνωρίζει χρονικά και ηλικιακά όρια.

Κατόπιν των προαναφερθέντων,

ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

  • Προτίθεται το υπουργείο να επανεξετάσει το θέμα της μετεγγραφής φοιτητών που σπουδάζουν σε άλλες πόλεις και δεν πήραν μετεγγραφή, παρά το γεγονός ότι είχαν μόρια από οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια;
  • Εάν υπάρξουν σχόλες-τμήματα, με δυνατότητα να δεχθούν επιπλέον φοιτητές από μετεγγραφές, θα γίνει δεκτό το αίτημα αυτό από το Υπουργείο;
  • Θα δοθεί μια λύση για να συμμετάσχουν στη διαδικασία μετεγγραφών όσοι φοιτητές δεν μπόρεσαν εγκαίρως να αιτηθούν;
  • Πως προτίθεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των οικογενειών (οικονομικά ασθενών, μονογονεϊκών, τριτέκνων, πολυτέκνων), οι οποίες αδυνατούν να στηρίξουν οικονομικά τη φοίτηση των παιδιών τους;
  • Ερωτάται ο υπουργός αν σκοπεύει να λάβει υπόψη του την κατηγορία των φοιτητών άνω των 25 ετών, έτσι ώστε να μοριοδοτούνται με βάση το ετήσιο ατομικό φορολογικό εισόδημά και όχι με βάση τα εισοδήματα των κηδεμόνων τους;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Γκαρά Αναστασία

Ακριώτης Γιώργος

Αντωνίου Χρήστος

Αυλωνίτου Ελένη

Βάκη Φωτεινή

Βαρδάκης Σωκράτης

Γεννιά Γεωργία

Δριτσέλη Παναγιώτα

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Θελερίτη Μαρία

Καββαδία Αννέτα

Καΐσας Γεώργιος

Καραγιάννης Γιάννης

Καραγιουσούφ Αϊχάν

Καρακώστα Εύη

Καρασαρλίδου Φρόσω

Καστόρης Αστέριος

Κατσαβριά- Σιωροπούλου Χρυσούλα

Κουράκης Τάσος

Κωνσταντινέας Πέτρος

Λάππας Σπύρος

Λιβανίου Ζωή

Μανιός Νίκος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μιχαηλίδης Ανδρέας

Μιχελογιαννάκης Ιωάννης

Μορφίδης Κώστας

Μουμουλίδης Θέμης

Μπγιάλας Χρήστος

Ντζιμάνης Γιώργος

Πάντζας Γεώργιος

Παπαφιλίππου Γιώργος

Παραστατίδης Θεόδωρος

Πρατσόλης Αναστάσιος

Ρίζος Δημήτρης

Σαρακιώτης Γιάννης

Σεβαστάκης Δημήτρης

Σηφάκης Ιωάννης

Σιμορέλης Χρήστος

Σκουρολιάκος Πάνος

Σκούφα Μπέτυ

Σταματάκη Ελένη

Στέφος Ιωάννης

Στογιαννίδης Γρηγόρης

Συρίγος Αντώνης

Τελιγιορίδου Ολυμπία

Τζαμακλής Χαρίλαος

Τζούφη Μερόπη

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Τριανταφύλλου Μαρία

Τσίρκας Βασίλης

Τσόγκας Γιώργος

Ψυχογιός Γιώργος

- Χορηγούμενη-

Ακολουθήστε μας και στο Instagram

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ evros24.gr

Διαβασε και αυτο

Λήξη κατηχητικών μαθημάτων στην Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής

Τό πρωί τοῦ Σαββάτου, 28ης Μαΐου 2022, πραγματο­ποιήθηκε ἡ ἐπίσημη λήξη τῶν Κατηχητικῶν Μαθημάτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, στίς ἐγκαταστάσεις τῶν Ἐκκλησια­στικῶν Κατασκηνώσεων τῆς...

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ