Επιμελητήριο Έβρου: δεν καταγράφεται αρνητικό πρόσημο στον μεταποιητικό κλάδο του Νομού Έβρου

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Έβρου απαντώντας σε πρόσφατα δημοσιεύματα που προκλήθηκαν από τη δήλωση του Προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος κου Σαββάκη αναφορικά με τις μεταποιητικές επιχειρήσεις του Νομού Έβρου, ενημερώνει τα μέλη του για τα ακόλουθα:

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΕΕ) στο πλαίσιο του σημαντικού έργου του για την προστασία και την ανάπτυξη της βιομηχανίας, συνεργάστηκε με την ΕΤΒΑ – ΒΙΠΕ για την καταγραφή της κατάστασης του μεταποιητικού  κλάδου στις 20 Περιφερειακές Ενότητες του βορειοελλαδικού τόξου.

Η καταγραφή αυτή, η οποία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και τα αποτελέσματά της είναι προσωρινά, ανέδειξε το αποκαρδιωτικό αποτέλεσμα των Βιομηχανικών Περιοχών της Βορείου Ελλάδος, συμπεριλαμβανομένης της Βιομηχανικής Περιοχής της Αλεξανδρούπολης.

Ειδικότερα, η ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης παρουσιάζει την ακόλουθη εικόνα:

*Η παραπάνω εικόνα για το 2017 έχει διαμορφωθεί, με 8 επιχειρήσεις εν λειτουργία.

Επομένως, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία για την ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης, το ποσοστό των επιχειρήσεων που έκλεισαν ή δεν λειτούργησαν ποτέ εντός της ΒΙ.Π.Ε. Αλεξανδρούπολης είναι μεγαλύτερο του 63% και αγγίζει σχεδόν το 80%. Τα απογοητευτικά αυτά αποτελέσματα δεν επηρεάζουν τη συνολική εικόνα της μεταποίησης στον Νομό Έβρου, όπου η ανάπτυξη των μεταποιητικών επιχειρήσεων έγινε κυρίως εκτός Βιομηχανικών Περιοχών.

Περαιτέρω, όμως, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.Μ.Η.) και του Επιμελητηρίου Έβρου, η γενικότερη εικόνα του μεταποιητικού κλάδου στον Νομό Έβρου από το έτος 2000 έως και σήμερα, είναι η ακόλουθη:

Τμήμα: Εξαγωγικό
Α/Α Νομική μορφή     Εγγραφές Διαγραφές Σύνολο
1 Α.Ε. 11 10 1
2 Ε.Π.Ε. 0 2 -2
3 Μον. Ε.Π.Ε. 1 0 1
Σύνολα τμήματος: 12 12 0
Τμήμα: Μεταποίησης
Α/Α Νομική μορφή     Εγγραφές Διαγραφές Σύνολο
1 Α.Ε. 103 106 -3
2 Ε.Π.Ε. 26 31 -5
3 Ι.Κ.Ε. 25 3 22
4 Μον. Ε.Π.Ε. 23 10 13
5 Μον. Ι.Κ.Ε. 8 5 3
Σύνολα τμήματος: 185 155 30

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία αποδεικνύεται ότι στον μεταποιητικό κλάδο του Νομού Έβρου, παρά το δυσμενές οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον δεν καταγράφεται αρνητικό πρόσημο. Αντίθετα, αισιοδοξούμε ότι με τις προσπάθειες που καταβάλλονται συστηματικά από τους παραγωγικούς φορείς, οι επιχειρήσεις της μεταποίησης στον Νομό Έβρου θα καταγράψουν στο εγγύς μέλλον σοβαρή άνοδο στις εξαγωγές και τις πωλήσεις των προϊόντων τους στην εγχώρια αγορά.

Συμπληρωματικά η παραπάνω εικόνα αποδεικνύει την ικανότητα καλής διαχείρισης των επιχειρηματιών του Νομού Έβρου, οι οποίοι παρά την 9ετή οικονομική κρίση,  επωμίστηκαν το κόστος διατήρησης της δραστηριότητας στην Ελλάδα και κατ επέκταση  στον Έβρο.