Εντάξεις Πράξεων ύψους 575.100,00€ στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση εντάσσονται στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» οι προτάσεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων με 390.100,00€ και οι αντίστοιχες προτάσεις για την προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού με 185.000,00€.