Ενημερωτικές δράσεις από το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Αλεξανδρούπολης σε μαθητές

Για μια ακόμη χρονιά ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αλεξανδρούπολης έχει την έγκριση να πραγματοποιεί ενημερωτικές δράσεις στους μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης περιοχής Έβρου. ….

Ευχαριστούμε την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, Αλεξανδρούπολη ΕΒΡΟΥ.

Για το ΔΣ του Συλλόγου Αλεξανδρούπολης

Αναστάσιος Κ. Κοντακίδης…

ΕΓΚΡΙΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ-ΔΡΑΣΕΩΝ-ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΕΞΑΙΜΑΤΟΣ-ΘΡΑΚΗΣ