fbpx
15.9 C
Alexandroupoli
Κυριακή, 1 Οκτωβρίου, 2023

Ενημέρωση από τη ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης για την πορεία των έργων που υλοποιεί

- Χορηγούμενη-

Στοχοθεσία Νομικού προσώπου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) Έργα – Χρονοδιάγραμμα – Σχεδιασμός – Υλοποίηση Δράσεων – Υπο Εξέλιξη/Δράσεις και σε ποιο στάδιο βρίσκονται.

ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
1ος Άξονας <ΥΔΡΕΥΣΗ>
Α) Μονάδα Καθαριότητος πόσιμου ύδατος για τους μουσουλμανικούς οικισμούς (ΚΟΜΑΡΑ – ΠΕΡΑΜΑ – ΑΥΡΑ).
Έγινε υποβολή του έργου τον Ιούνιο του 2020 . Ήρθε η έγκριση από την Περιφέρεια τον Οκτώβριο του 2021.
Θα ξεκινήσει μέσα στο 2022. Γίνεται διαπραγμάτευση επί της διαγωνιστικής διαδικασίας και προχωρεί.
Προϋπολογισμός : 255.700 euro.
Χρηματοδότηση : ΕΣΠΑ 2014 – 2020
Λίγα λόγια για το έργο :
Λόγω των ηφαιστειογενών πετρωμάτων του εδάφους των 3 οικισμών, σε συνδυασμό την χειμερινή περίοδο με την χαμηλή θερμοκρασία και την αλατότητα που υπάρχει λόγω του ότι η υδροδότηση είναι απο γεωτρήσεις , δημιουργείτε φράξει στους αγωγούς σε διάστημα ενός έτους. Οι προηγούμενες Δημοτικές Αρχές δεν έδιναν λύση οριστική στο πρόβλημα αυτό και αρκούνταν στο να κάνουν αντικαταστάσεις δικτύων κάθε 1,5 χρόνο. Συνέπεια αυτού είναι ότι δαπανούσε χρήματα η υπηρεσία για τον ίδιο σκοπό και ταλαιπωρούνταν οι κάτοικοι να μένουν από νερό έως την αντικατάσταση των αγωγών.
Ως νέα Δημοτική Αρχή δίνουμε οριστική λύση με την προμήθεια και εγκατάσταση της Μονάδος Καθαριότητος αυτής, όπου θα κάνει αφαλάτωση του νερού δίνοντας τέλος στην ταλαιπωρία των κατοίκων 3 οικισμών.
Υ. Γ. Προς το παρόν δεν αντιμετωπίζουμε κανένα πρόβλημα επί της διαδικασίας.
——————————-
Β)Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου της Πόλης των Φερών.
Έγινε υποβολή τον Ιανουάριο του 2020. Ήρθε η έγκριση.
Έχει ξεκινήσει το έργο και βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης 56%.
Ποσό σύμβασης : 976.000 euro με την έκπτωση.
Χρηματοδότηση : Αντώνης Τρίτσης.
Ημερ/νια σύμβασης : 04/08/2020
Ημερ/νια Περαίωσης έργου: 04/08/2022
Λίγα λόγια για το έργο :
Όλο το εσωτερικό δίκτυο της Πόλης των Φερών παρουσίαζε καθημερινά θραύσεις και διαρροές . Χρονολογείτε πάνω από 30 χρονών το δίκτυο και δόθηκε προτεραιότητα η αντικατάσταση του. Με την ενέργεια αυτή πέραν της ομαλοποίησης της απρόσκοπτης λειτουργίας του νερού επιτυγχάνουμε και μείωση στα τιμολόγια του ιδιώτη που έχουμε στην περιοχή για τις διαρροές.
Ως νέα Δημοτική Αρχή δίνουμε λύσεις οι οποίες έχουν μεγάλη διάρκεια.
Υ. Γ. Προς το παρόν δεν αντιμετωπίζουμε κανένα πρόβλημα .
—————————————–
Γ) Τηλέελεγχος – Τηλεχειρισμός για όλο τον Δήμο Αλεξανδρούπολης .
Η προμήθεια και εγκατάσταση έχει ξεκινήσει και βρίσκεται σε στάδιο 75%. Συγκεκριμένα έχουν εγκατασταθεί τα παροχόμετρα στις δεξαμενές του Αστικού Ιστού και αυτήν την περίοδο τα εγκαθιστούμε στις δεξαμενές όλων των οικισμών.
Ημερ/νια σύμβασης : 06/03/2020
Ημερ/νια Περαίωσης προμήθειας – εγκατάστασης : 06/10/2022
Ποσό σύμβασης : 1.454.654,73 euro.
Χρηματοδότηση : ΕΣΠΑ 2014-20
Λίγα λόγια για το έργο :
Έχουμε σε 1η φάση στις δεξαμενές νερού του Αστικού Ιστού προμήθεια και εγκατάσταση παροχομέτρων και έπειτα στις δεξαμενές όλων των οικισμών.
Η προμήθεια περιλαμβάνει και εξοπλισμό για το κτίριο διοίκησης όπου θα διενεργούμε τηλεπαρακολούθηση των δικτύων και έλεγχο διαρροών μέσω αλγόριθμου, όπου θα παρακολουθούμε πόσα κυβικά νερού φεύγουν από τις δεξαμενές και πόσα καταλήγουν στα δίκτυα. Επιτυγχάνουμε δε την μείωση του ατιμολόγητου νερού την αναβάθμιση των ενεργειακών εγκαταστάσεων και θα μπορούμε να διαγνώσουμε τυχόν κλοπή από το δίκτυο νερού.
Επίσης προχωρούμε και στην εγκατάσταση των tsert στον Αστικό Ιστό χωρισμένο σε ζώνες όπου θα ρυθμίζουν τις πιέσεις των δικτύων.
Υ.Γ. Προς το παρόν δεν αντιμετωπίζουμε κανένα πρόβλημα .
——————————————-
Δ)Καταθλιπτικός Αγωγός ΙΤΕΑΣ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΕΡΩΝ .
Το έργο ξεκίνησε και βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης 68%. Έχει ξεκινήσει η συγκόλληση των αγωγών και το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η εκσκαφή 10χλμ για την τοποθέτηση του.
Ποσό σύμβασης : 715.163 euro
Χρηματοδότηση : ΕΣΠΑ 2014-2020
Ημερ/νια σύμβασης : 21/07/2021
Ημερ/νια Περαίωσης : 21/01/2023
Λίγα λόγια για το έργο :
Έχουμε την κατασκευή αγωγού από την δεξαμενή της Ιτέας στην δεξαμενή της περιοχής Αγ. Παρασκευής στις Φέρες για την απρόσκοπτη λειτουργία του νερού την αύξηση πιέσεως και την αποφυγή επαναλαμβανόμενων θραύσεων που αντιμετωπίζουμε με τον υπάρχον αγωγό. Παρ όλα αυτά θα διατηρήσουμε και τον παλαιό αγωγό ως εφεδρικό σε περίπτωση κάποιας βλάβης του καινούργιου. Ο παλαιός αγωγός κατασκευάστηκε από την παλιά Δημαρχεία των Φερών και περνάει μέσα από αγροτεμάχια ιδιωτών πράγμα που σημαίνει πως στις συχνές διαρροές που αντιμετωπίζουμε συναντάμε δυσκολία στην αντικατάσταση του. Ο νέος αγωγός περνάει από την αγροτική οδοποιία της περιοχής.
Υ.Γ. Προς το παρόν δεν αντιμετωπίζουμε κανένα πρόβλημα.
—————————————–
Ε) Αντικατάσταση όλου του Εσωτερικού Δικτύου του οικισμού ΠΕΡΑΜΑ
Το έργο έχει ολοκληρωθεί.
Προϋπολογισμός : 58.000 euro
Χρηματοδότηση : Ιδίους Πόρους
Λίγα λόγια για το έργο :
Λόγω των ηφαιστειογενών πετρωμάτων του εδάφους του οικισμού και λόγω του ότι η υδροδότηση του είναι από γεώτρηση ακόμη (υδροφόρος ορίζοντας) υπάρχει μεγάλη περιεκτικότητα σε άλατα όπου με την χαμηλή θερμοκρασία (δράση – αντίδραση) δημιουργούνται τοιχώματα αλάτων εντός του δικτύου που φράζουν τον αγωγό και σταματούνε την ροή του νερού.
Υ.Γ. Προς το παρόν δεν αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα.
————————————
Ζ) Intereg Ελλάδα – Βουλγαρία
Το έργο έχει ξεκινήσει και βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης 80%.
Ποσό που έδωσε η Δ.Ε.Υ.Α.Α. : 177.569 euro
Ημερ/νια Περαίωσης : 30/06/2022
Χρηματοδότηση : 85% από Ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΤΠΑ) και 15% από Εθνικούς πόρους (ΠΔΕ)
Λίγα λόγια για το έργο :
Η Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης συμμετέχει ως Επικεφαλής Εταίρος στο έργο με τίτλο “Jοίnt νναter RΕsΟυrces mαnαgement System fοr Lοng-tem Εffίcίency” (Κοινό Σύστημα Διαχείρισης υδάτων Πόρων για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα) και ακρώνυμο WRΕSΤLΕ που χρηματοδοτείται αυτό το πρόγραμμα |ΝΤΕRRΕG Greece -Βυύαhα 2014-2020.
Το έργο «ννRΕSΤLΕ» συγκεντρώνει 7 εταίρους, 5 ελληνικούς και 2
βουλγαρικούς φορείς, σε μια συστηματική προσπάθεια να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό σχέδιο προς μία βιώσιμη διαχείριση των υδάτων μέσα από την αποδοτική χρήση των διασυνοριακών διαθέσιμων υδάτινων πόρων.
Οι προτεινόμενες δράσεις αναμένεται να οδηγήσουν σε μία ενιαία διασυνοριακή προσέγγιση για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων συμβάλλοντας στην προσαρμογή έναντι των απαιτήσεων που απορρέουν από την Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά (Wαter FrαmewοrΚ Dίrectίνe 2000/60/ΕC) και ειδικότερα στον τομέα της αποδοτικής χρήσης.
Οι εταίροι του έργου εργάζονται από κοινού ώστε να αναλύσουν τις υφιστάμενες συνθήκες στη διασυνοριακή περιοχή και να αναπτύξουν μία κοινή προσέγγιση με τη μορφή ενός Σχεδίου Δράσης ώστε να καλυφθούν οι ειδικότερες απαιτήσεις των αρχών της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων και της ως άνω Οδηγίας. Επιτυχημένες πρακτικές και προηγούμενες εμπειρίες καταγράφονται και αξιολογούνται ώστε να προσαρμοστούν κατάλληλα στην ειδικότερη περίπτωση της διασυνοριακής περιοχής.
Το Σχέδιο Δράσης αποτελείται από την εξειδίκευση της κοινής μέσο-βραχυπρόθεσμης στρατηγικής, καθώς και από μία ενότητα Πολιτικών Κατευθύνσεων για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων.
Ταυτόχρονα, οι εταίροι του έργου αναμένεται να αξιοποιήσουν τις διαθέσιμες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών ώστε να εφαρμόσουν ένα κοινό σύστημα παρακολούθησης της χρήση των υδάτων ώστε να ελαχιστοποιηθούν η κακή χρήση και η σπατάλη των υδάτινων πόρων ή οι διαρροές και να καθίσταται δυνατή η αποτροπή απρόβλεπτων αποτυχιών του υφιστάμενου συστήματος που οδηγούν σε τεράστια σπατάλη σε ετήσια βάση.
Το προτεινόμενο σύστημα, εφαρμόζεται πιλοτικά σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου ύδρευσης ενώ ταυτόχρονα αυτοματοποιεί τις διαδικασίες μέτρησης και την εξυπηρέτηση του χρήστη στις συναλλαγές του.
Σκοπός του συστήματος είναι η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και του ισοζυγίου του δικτύου(είσοδος νερού/κατανάλωση),τη μείωση τον απωλειών νερού διαμέσου του αυτόματου ελέγχου της πίεσης και την αξιολόγηση του.
Επιπρόσθετα το σύστημα θα παρέχει συνεχή ενημέρωση για τη χρήση σε πραγματικό χρόνο καθιστώντας δυνατή την προώθηση της αποδοτικής χρήσης και την έγκαιρη παρέμβαση και διόρθωση ενδεχόμενων αποτυχιών, παρέχοντας πιο αποτελεσματικές μετρήσεις κατανάλωσης μειώνοντας τα λάθη σε λογαριασμούς, δίνοντας τη δυνατότητα προσωποποιημένης πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο.
Με αυτό τον τρόπο και οι ίδιοι οι χρήστες Θα είναι σε Θέση να μετρούν τα αποτελέσματα της υπεύθυνης στάσης τους απέναντι στο νερό.
Η τρίτη συνιστώσα του έργου αφορά στην υλοποίηση μίας εκτεταμένης και πολύ-επίπεδης καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης καθώς και
εκπαιδευτικών σεμιναρίων για το εμπλεκόμενο προσωπικό και στελέχη των συμμετεχόντων φορέων.
Η Καμπάνια Θα απευθύνεται τόσο στο ευρύ κοινό, όσο και σε ειδικούς στοχούμενους πληθυσμούς (παιδιά, νέοι, αγρότες, επιχειρήσεις, βιομηχανίες, δημόσιες αρχές κλπ.) και Θα έχει στόχο την καλλιέργεια «υπεύθυνης συμπεριφοράς» τόσο σε όρους αποδοτικής χρήσης του νερού όσο και σε όρους πρόληψης και προστασίας της ποιότητας/ποσότητας.
Στο πλαίσιο του παραπάνω έργου η Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης συμμετέχει στο σύνολο των εργασιών του έργου, ενώ ταυτόχρονα προχωρεί και σε πιλοτική εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης σε τμήμα του δικτύου ύδρευσης ευθύνης της.
Υ.Γ. Προς το παρόν δεν αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα.
————————————–
Θ) Σχέδιο Ασφάλειας Νερού για όλο τον Δήμο Αλεξανδρούπολης με τίτλο =
«ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 17/02/2022 και η μελέτη ξεκίνησε.
Ημερ/νια Έναρξης : 17/02/2022
Ημρ/νια Περαίωσης : 16/11/2023
Χρηματοδότηση : ΕΣΠΑ 2014-2020
Ποσό σύμβασης : 121.732 euro
Λίγα λόγια για το έργο :
Είναι μια μελέτη που θα μας δείξει σε τι κατάσταση βρίσκονται οι περιοχές πέριξ των πηγών υδροδότησης της Δ.Ε.Υ.Α.Α. (Υδροταμιευτήρας – Γεωτρήσεις – Πηγές) και πως θα πρέπει να κινηθούμε.
Θα δώσει η μελέτη αυτή πληροφορίες και εάν ακόμη υπάρχει μόλυνση του εδάφους από φυτοφάρμακα καλλιεργειών και οποιασδήποτε άλλης μορφής επικίνδυνη ουσία που θα μπορούσε να επηρεάσει το νερό .
Υ.Γ. Προς το παρόν δεν αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα.
————————————
Θ) MASTER PLAN για όλο τον Δήμο Αλεξανδρούπολης με τίτλο :
ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Η μελέτη ξεκίνησε .
Ημερ/νια σύμβασης : 07/02/2022
Ημερ/νια Περαίωσης : 06/02/2023
Ποσό σύμβασης : 81.295 euro
Χρηματοδότηση : ΕΣΠΑ 2014 – 2020
Λίγα λόγια για το έργο :
Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την Ανάπτυξη του Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης, με σκοπό την ενσωμάτωση και εφαρμογή του μέτρου Μ12Β0301: Σύνταξη Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan), το οποίο περιλαμβάνεται στην 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής (ΣΔΛΑΠ) του ΥΔ Θράκης (EL12).
——————————————-
Ι) Αντιπυρική Προστασία Πέριξ των Εγκαταστάσεων του Διυλιστηρίου.
Το έργο ολοκληρώθηκε.
Ημερ/νια σύμβασης : 21/02/2022
Ημερ/νια Περαίωσης : 22/04/2022
Ποσό σύμβασης :10.000 euro
Χρηματοδότηση : Ιδίους Πόρους
Λίγα λόγια για το έργο :
Διάνοιξη δρόμου περιμετρικά του διυλιστηρίου σε απόσταση 3 μέτρα από το τοιχίο και διαμόρφωση – καθαρισμός όλης της εξωτερικής έκτασης .
———————————————-
2ος Άξονας <ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ>
A ) Αντικατάσταση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Βιολογικού Αλεξ/πολης
Η προμήθεια ξεκίνησε και βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης 75% . Έχουνε αντικατασταθεί πολλά τμήματα του μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς επίσης και οι γέφυρες αναμόχλευσης.
Ποσό σύμβασης : 4.312.000 euro με έκπτωση.
Χρηματοδότηση : Αντώνης Τρίτσης
Ημερ/νια σύμβασης : 05/10/2020
Ημερ/νια Περαίωσης : 05/04/2022
Λίγα λόγια για την προμήθεια :
Προγραμματίστηκε από την πρώτη στιγμή , η αντικατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού του Βιολογικού Αλεξανδρούπολης , ο οποίος λειτουργεί από το 1992,με νέο σύγχρονο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό στοχεύοντας στην εύρυθμη λειτουργία του και την βελτίωση των δεικτών, όπου θα επεξεργάζονται όλα τα λύματα χωρίς τον κίνδυνο να σταματήσει να λειτουργεί.
Βελτιώνουμε δε τον έλεγχο της λειτουργίας της εγκατάστασης, μέσω συστήματος PLC – SCADA.
Θα επιτύχουμε με αυτό μείωση στις δυσάρεστες οσμές, καλύτερη επεξεργασία των λυμάτων, καθαρότερο γενικά περιβάλλον και προστατευμένους τους υδροφόρους υπόγειους ορίζοντες όπου αντλούμε νερό μέσω γεωτρήσεων.
Υ.Γ. Προς το παρόν δεν αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα.
———————————————–
Β) Αποχετευτικό Δίκτυο Μάκρης
Η αντικατάσταση του δικτύου έχει ξεκινήσει και βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης 55%. Η κατασκευή του Βιολογικού σταθμού δεν έχει ξεκινήσει ακόμη και βρίσκεται σε στάδιο δημοπράτησης.
Ποσό σύμβασης αποχετευτικού δικτύου : 1.466.000 euro
Ποσό προϋπολογισμού Βιολογικού Σταθμού : 1.755.285 euro
Χρηματοδότηση : ΕΣΠΑ
Ημερ/νια σύμβασης αποχετευτικού δικτύου : 23/11/2018
Ημερ/νια Περαίωσης αποχετευτικού δικτύου: 31/12/2022
Λίγα λόγια για το έργο
Έγιναν ασφαλτοστρώσεις σε τμήματα του οικισμού όπου είχε κατασκευαστεί το αποχετευτικό δίκτυο, αφού έγινε επανεκκίνηση του έργου τον Μάιο του 2020 με την στελέχωση της εφορείας αρχαιοτήτων που επιτύχαμε με πίεση προς την κυβέρνηση από την ανάληψη των καθηκόντων μας και έπειτα , έργο το οποίο ήταν σταματημένο 1 χρόνο από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή του κ. Λαμπάκη.
Έγινε αποκατάσταση βατότητας με ασφαλτικό επί της υφιστάμενης ασφάλτου χωρίς εξογκώματα και λακούβες που βλέπαμε σε τομές προηγούμενων ετών.
Στη συνέχεια ακολούθησε πλύσιμο οδοποιίας λύνοντας το πρόβλημα σκόνης και λάσπης που υπήρχε στον οικισμό επί 1 χρόνο που το έργο ήταν σταματημένο .
Τα χρονοδιαγράμματα κατασκευής ή αποκατάστασης με ασφαλτικό εναλλάσσονται βάση νόμου ανάλογα με τα καιρικά φαινόμενα και τις εγκρίσεις της αρχαιολογίας .
Επεμβαίνουμε σε όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς που συμβάλουν στο έργο ώστε να λύνουμε τα προβλήματα που δημιουργούν σε εμάς ως υπηρεσία και καθυστερεί η ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου.
Υ.Γ. Το έργο αυτήν την στιγμή είναι πάλι σταματημένο. Προκαλέσαμε τηλεδιάσκεψη πριν 2 μήνες στην οποία συμμετείχαν 1)η γενική γραμματεία λυμάτων 2)η διαχειριστική αρχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 3)η εφορία Αρχαιοτήτων Νομού Έβρου 4) οι ανάδοχοι του έργου 5) η διαχειριστική αρχή του ΕΣΠΑ.
Το αποτέλεσμα της 3ωρης συζήτησης ήταν να καταθέσουν υπομνήματα 1)η Διαχειριστική Αρχή 2)η Δ.Ε.Υ.Α.Α. 3)η εφορεία Αρχαιοτήτων, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κάθε φορέας από την πλευρά του, να αξιολογηθούν από την Γενική Γραμματεία Λυμάτων και να αποφασίσει τον τρόπο επανεκκίνησης του έργου.
Η απόφαση είναι ότι το έργο μεταφέρεται στην διαχείριση και χρηματοδότηση του Υ.Μ.Ε.Π.Ε.Ρ.Α.Α. και φεύγει απο το ΕΣΠΑ για να μπορέσει να ολοκληρωθεί .
Γ) Κατασκευή Βιολογικού Σταθμού Μάκρης
Υπογράφηκε η σύμβαση και ξεκινάει η κατασκευή του στα μέσα του Σεπτέμβρη 2022.
Ποσό σύμβασης έργου :1.800.000 euro
3ος Άξονας <Αντιπλημμυρικά Έργα>
Α) Συμπλήρωση Δικτύων Αποχέτευσης Ομβρίων Υδάτων Αστικού Ιστού
Το έργο θα ξεκινήσει Σεπτέμβριο του 2022.
Ποσό σύμβασης : 1.267.186 euro
Χρηματοδότηση : Αντώνης Τρίτσης
Ημερ/νια σύμβασης : 02/12/2021
Ημερ/νια περαίωσης : 01/04/2023
Λίγα λόγια για το έργο :
Στο έργο προβλέπεται η κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης ομβρίων από πλαστικούς σωλήνες συνολικού μήκους 12,5 χιλιομέτρων, + φρεάτια υδροσυλλογής και φρεάτια επίσκεψης – ελέγχου.
Οι περιοχές κατασκευής των δικτύων αποχέτευσης ομβρίων είναι οι περιοχές Αγ. Βασιλείου, Παρμενίωνα, ΚΕΓΕ, Αγ. Δημητρίου (εφορία), ενώ επίσης προβλέπεται η σύνδεση δικτύων από την οδό Ρόδου και η αντικατάσταση εγκάρσιων σχαρών.
Η ολοκλήρωση του έργου κατασκευής των δικτύων αποσκοπεί στη συλλογή των ομβρίων υδάτων στις περιοχές της πόλης της Αλεξανδρούπολης και τη μεταφορά τους σε υφιστάμενους αποδέκτες, δεδομένου ότι οι περιοχές αυτές αντιμετωπίζουν σοβαρά πλημμυρικά προβλήματα σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων.
——————————————-
Όλα τα παραπάνω είναι τα :
Έργα – το χρονοδιάγραμμα – το ποσοστό υλοποίησης των δράσεων – οι υπό εξέλιξη δράσεις των έργων και σε ποιο στάδιο βρίσκονται σήμερα 25/08/2022.
Μέχρι τα τέλη του 2022 θα ανακοινωθούν και άλλα ΕΡΓΑ που κατατέθηκαν σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και πήραν έγκριση, όπου αφορούν σε ολιστικό σχεδιασμό που κάναμε για όλες τις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Α. του Δήμου Αλεξανδρούπολης και αφορούν σέ δίκτυα Νερού – δίκτυα Αποχέτευσης – Επεκτάσεις Εργοστασίων – Αντλιοστάσια .

Με Εκτίμηση …
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Σ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

- Χορηγούμενη-

Ακολουθήστε μας και στο Instagram

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ evros24.gr

Διαβασε και αυτο