Ενέργειες προς αντιμετώπιση προβλημάτων της Διοικητικής Υπηρεσίας του ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης

Για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης της Διοικητικής Υπηρεσίας:

  1. Για πρώτη φορά μετά από επτά (7) χρόνια προσλήφθηκαν προ 6μήνου 14 μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι, από επιλαχόντες διαγωνισμού ΑΣΕΠ έτους 1997-1998

  2. Η Διοίκηση του Π.Γ.Ν.Ε. ζήτησε από το Υπουργείο την πρόσληψη 11 επικουρικών διοικητικών υπαλλήλων και 2 μέσω ΟΑΕΔ με σύμβαση 1 έτους.

  3. Έγινε δεκτό από την ΥΠΕ το αίτημά μας να μην γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις μετακίνησης 3 υπαλλήλων προς άλλα νοσοκομεία και να ανακληθούν άλλες 2.

Την ίδια στιγμή 4 υπάλληλοι (από τους 14) προσφεύγουν στα δικαστήρια ζητώντας να πληρωθούν από το 1998! Μάλιστα 2 εξ αυτών πήραν μετάθεση σε άλλο νοσοκομείο, η οποία τελικά ανεκλήθη και 1 πήρε αναρρωτική άδεια μόλις του γνωστοποιήθηκε η ανάκληση της μετάθεσής του.

Η Διοίκηση θα ζητήσει έλεγχο των αναρρωτικών αδειών και θα πάρει εφ’ όσον χρειαστεί τα κατάλληλα πειθαρχικά μέτρα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ