Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις  18/08/2017  ημέρα  Παρασκευή   και ώρα 13:30 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση (21η ), για συζήτηση και λήψη απόφασης  για το παρακάτω θέμα:

  1. Ορισμός Μελών Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

Το παραπάνω θέμα θα συζητηθεί εκτάκτως για την τήρηση των προθεσμιών σύνταξης-υποβολής του Προϋπολογισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το οικονομικό έτος 2018.