Δήμος Σαμοθράκης: Ξεκίνησαν οι μελέτες για το λιμάνι των Θέρμων

Μετά από πολλές ενέργειες του Δήμου Σαμοθράκης και του Ο.Λ.Α. στις 5.09.2018 υπογράφηκε η σύμβαση με την σύμπραξη “ΡΟΓΚΑΝ και ΣΥΝΕΡΓΆΤΕΣ Α.Ε. – ΕΛΤΕΜΕ ΕΠΕ – ΚΑΣΤΩΡ ΕΠΕ” ανάθεσης μελέτης με τίτλο: “ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΌ ΚΑΤΑΦΎΓΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΎΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΉ ΤΩΝ ΘΈΡΜΩΝ Ν.ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ”.

Από την πλευρά του Δήμου Σαμοθράκης βρισκόμαστε σε συνεννόηση με τους μελετητές και πρόκειται πολύ σύντομα να οργανωθεί η πρώτη ανοιχτή διαβούλευση – ενημέρωση.