fbpx
21 C
Alexandroupoli
Παρασκευή, 5 Ιουνίου, 2020

Δήμος Σαμοθράκης: Ένταξη σε χρηματοδότηση του νέου έργου για την Καμαριώτισσα

 - Τι περιλαμβάνει - Αναλυτική περιγραφή

- Χορηγούμενη-

Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 18334/10-5-2018 Πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», άξονα προτεραιότητας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», με τίτλο «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ», ο Δήμος Σαμοθράκης υπέβαλε αίτηση για χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ», και προϋπολογισμό 2.946.855,40 (χωρίς ΦΠΑ) ευρώ.

Βασικοί στόχοι του έργου είναι:

(α) ο τηλεέλεγχος των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Σαμοθράκης, προϋπολογισμού
1.763.455,40€, που περιλαμβάνει:
• την αντικατάσταση του συνόλου των υδρομέτρων του Δήμου Σαμοθράκης (3.122 υδρόμετρα), με καινούργια ασύρματα υδρόμετρα και ένα υπερσύγχρονο Κέντρο Ελέγχου από το οποίο θα γίνεται διαχείριση των υδάτινων πόρων του Δήμου.
• την εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου δεκαπέντε (15) δεξαμενών ύδρευσης του Δήμου Σαμοθράκης
(β) την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Καμαριώτισσας του Δήμου
Σαμοθράκης, προϋπολογισμού 1.160.000,00€
(γ) την αρχαιολογική παρακολούθηση του έργου αντικατάστασης του εσωτερικού δικτύου
ύδρευσης της Καμαριώτισσας του Δήμου Σαμοθράκης, προϋπολογισμού 23.400,00€

- Χορηγούμενη-

Με την υλοποίηση της πράξης θα επιτευχθεί η ικανοποίηση των αναγκών ύδρευσης των οικισμών του Δήμου Σαμοθράκης, επιτυγχάνοντας μείωση των διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης, αποφεύγοντας την ανόρυξη νέων γεωτρήσεων και επιτυγχάνοντας την προστασία του υπόγειου υδροφορέα της ευρύτερης λεκάνης απορροής. Θα καλυφτούν οι υδρευτικές ανάγκες μέσω της εξοικονόμησης από τον περιορισμό των απωλειών και από την ορθολογική διαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων. Η εξοικονόμηση ενέργειας από τις μειωμένες αντλήσεις αλλά και η άμεση ανταπόκριση των συνεργείων σε τυχόν βλάβες θα αναβαθμίσουν το επίπεδο υπηρεσιών προς τους δημότες καταναλωτές επιτυγχάνοντας τους στόχους για υπηρεσίες υψηλού επιπέδου του Δήμου Σαμοθράκης.

Με την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος ο Δήμος Σαμοθράκης, εκτός από τη σημαντική μείωση διαρροών, θα δημιουργήσει αυτομάτως και επιπρόσθετες θετικές επιδράσεις, που αφορούν στην δραστική μείωση των λειτουργικών εξόδων του Δήμου, αλλά και την εξασφάλιση όλων των παραπάνω με τον πλέον οικονομικό τρόπο και χωρίς επιβάρυνση των καταναλωτών.

Μέσω του συστήματος αυτού, ο Δήμος Σαμοθράκης αποσκοπεί στον έλεγχο των δικτύων ύδρευσης και στην συλλογή σημαντικών πληροφοριών, έχοντας με αυτό τον τρόπο την δυνατότητα:
• ελαχιστοποίησης της ποσότητας του νερού που χάνεται λόγω διαρροών
• ελαχιστοποίησης των διακοπών λειτουργίας των αντλιών λόγω προβλημάτων
• μεγιστοποίησης συνεχούς κάλυψης των πολιτών σε υδρευτικές ανάγκες
• άμεσου εντοπισμού σε επίπεδο ζώνης την ύπαρξη διαρροής και στην συνέχεια με τη χρήση των οργάνων ανίχνευσης διαρροών να εντοπίζει με απόλυτη ακρίβεια την βλάβη
• στοχευμένης επέμβασης σε κάθε πιθανή περίπτωση βλαβών
• Παρακολούθησης και συνεχούς καταγραφής των κυβικών του νερού του δικτύου
• Μείωσης των λειτουργικών δαπανών (ορθολογικό προγραμματισμό λειτουργίας) και των δαπανών συντήρησης προσωπικού, ενέργειας και μεταφορικών μέσων
• Δυνατότητας προσθήκης και ένταξης στο σύστημα νέων σημείων ελέγχου με μελλοντικές επεκτάσεις του συστήματος
• Δυνατότητας παραγωγής στατιστικών στοιχείων για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και δυνατότητα πρόβλεψης και προγραμματισμού
• Ελέγχου της υπερχείλισης της στάθμης των δεξαμενών μέσω του ελέγχου των αντλιών – γεωτρήσεων που έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση της σπατάλης του νερού
• Εξοικονόμησης ενέργειας από την ελεγχόμενη λειτουργία των αντλιών

Η παρακολούθηση καταγραφή και ανάλυση των δεδομένων θα γίνονται από τον υπολογιστή του κέντρου παρακολούθησης.

- Χορηγούμενη-

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ evros24.gr

 

Διαβασε και αυτο

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Στ. Ασπιώτης: «Πάει να αυξηθεί το ωράριο εργαζομένων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης – είμαστε αντίθετοι» (βίντεο)

Για τη δημιουργία εργαζομένων «δύο ταχυτήτων» σε βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης έκανε λόγο ο πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρο Έβρου, Στάθης Ασπιώτης, καθώς προβλέπεται να αλλάξουν οι συμβάσεις και να αυξηθούν τα ωράρια εργασίας τους από 30 ώρες την εβδομάδα σε 40. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, πέντε εργαζόμενοι έχουν ήδη ξεκινήσει να εργάζονται με τη νέα αυτή σύμβαση – το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο έχει ήδη απευθυνθεί με έγγραφο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να διευθετηθεί το ζήτημα.
- Χορηγούμενη -