Δήμος Σαμοθράκης: Ενημέρωση για τις καταγραφές και αποζημιώσεις των πληγέντων

Για να γνωρίζουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι:
Οι επιτροπές καταγραφών ζημιών λειτούργησαν άμεσα από την επόμενη μέρα της καταστροφής την 27 η Σεπτεμβρίου.

Οι επιτροπές είναι:

1) ΕΛΓΑ για τις απώλειες σε ζωικό και φυτικό κεφάλαιο

2) Επιτροπή καταγραφής κτιρίων που υπέστησαν ζημιές

3) Επιτροπή καταγραφής επαγγελματικού εξοπλισμού που καταστράφηκαν

4) Επιτροπή καταγραφής οικοσκευής που καταστράφηκε και

5) Καταγραφή δικαιούχων επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών. Επίσης όπως σε κάθε άλλη αντίστοιχη περίπτωση καταστροφής που συμβαίνει είναι αναγκαία η οριοθέτηση.

Ενεργήσαμε άμεσα για την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής και μάλιστα αυτή ορίστηκε ”όλο το νησί”. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελούν οι υπογραφές τεσσάρων υπουργών – που έχει ήδη γίνει- και η έγκριση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εκκρεμεί.

Στις απαντήσεις των υπουργείων σε επερώτηση κυβερνητικών βουλευτών για τη διαδικασία των αποκαταστάσεων που δόθηκε στη δημοσιότητα υπάρχει ένα λάθος που αναφέρεται σε μη ενέργεια του Δήμου.

Αντιθέτως, ο Δήμος με την αριθμ. πρωτ. 265Β/4-10-2017 κατέθεσε αίτημα για πίστωση 45.000,00 ευρώ καταγράφοντας 76 περιπτώσεις παρά το αυστηρό πλαίσιο για την αναγνώριση δικαιούχων. Στις 13/10/17 με εσωτερικό έγγραφο της η Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης χαρακτηρισμένο επείγον διαβίβασε έγκριση του αιτήματος στη Δ/νση Προϋπολογισμού και εισήγηση για διάθεση του ποσού (αριθ. πρωτ. Δ23/56286/2159)

Πρέπει να γίνει γνωστό ότι ο περιοριστικές προϋποθέσεις καταλήγουν σε συνολικό αριθμό περίπου 25 δικαιούχων με συνολικό ποσό περίπου 16.000,00 ευρώ.

Επειδή το θέμα δικαίως απασχολεί πολλούς και υπάρχει παραπληροφόρηση, ενημερώνουμε υπεύθυνα ότι οι υπηρεσίες του Δήμου αναζητούν τρόπους βοήθειας μεγαλύτερου αριθμού αποζημιωθέντων και με τον τρόπο του επιδόματος.

Σύμφωνα με τις χθεσινές ανακοινώσεις της κυβέρνησης τα παραπάνω ποσά όπως και άλλα θα αυξηθούν.
Είναι λυπηρό η καταστροφή της 25ης και 26ης Σεπτεμβρίου να αποτελεί για κάποιους την ευκαιρία να παραπληροφορούν σκόπιμα με μόνη επιδίωξη μικροπολιτικά κέρδη σε βάρος των πληγέντων και του νησιού.