fbpx
19 C
Alexandroupoli
Τετάρτη, Μάϊος 5, 2021

Δήμος Ορεστιάδας: Ψήφισμα για το εκλογικό νομοσχέδιο στους ΟΤΑ

- Χορηγούμενη-

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

- Χορηγούμενη-1

=================

            Από τo υπ’ αριθμ. 5ο Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης τoυ Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας της 06ης Απριλίου 2021.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 20/2021

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Ψήφισμα για το εκλογικό νομοσχέδιο στους ΟΤΑ.

            Στην Ορεστιάδα, σήμερα 06 του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα από 11:00 έως 12:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, η οποία λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 5344/02.04.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 65 και 67 (παρ.5) του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/151/οικ.5525/29.03.2021 (ΑΔΑ:6ΑΠ646ΜΤΛ6-89Χ)εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

            Έγινε νόμιμη απαρτία, επειδή στο σύνολο τριάντα τριών (33) μελών δήλωσαν (τηλεφωνικά και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) παρόντα τριάντα τρία (33) μέλη, τα εξής:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ2. ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ4. ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
5. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ6. ΣΙΑΦΚΑΛΟΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9. ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ10. ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ12. ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
13. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ14. ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15. ΖΑΧΑΡΗ ΖΗΝΟΒΙΑ16. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17. ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ18. ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19. ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ20. ΜΑΝΑΒΗ ΜΑΡΙΑ
21. ΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ22. ΕΛΜΑΖΟΥΔΗΣ ΛΟΓΑΡΙΝΟΣ
23. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ24. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
25. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ26. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 
27. ΧΑΝΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ28. ΚΑΖΑΛΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
29. ΡΟΔΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ30. ΤΖΙΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
31. ΣΙΑΝΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 33. ΖΑΛΟΥΦΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ32. ΑΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  
  ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ.
 1. ΚΑΝΕΙΣ

Ο Δήμαρχος, Βασίλειος Μαυρίδης, προσκλήθηκε και παρίσταται στην δια περιφοράς συνεδρίαση.

Στη δια περιφοράς συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σουλτάνα Χριστοδουλή για τηv τήρηση τωv πρακτικών.

Με το υπ’ αριθμ. 4548/19.03.2021 έγγραφό τους έντεκα (11) Δημοτικοί Σύμβουλοι, μέλη όλων των παρατάξεων της μειοψηφίας, κατέθεσαν προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισμα για τον εκλογικό νομοσχέδιο στους ΟΤΑ. Με το προαναφερόμενο έγγραφο προτάθηκε εισηγητής του θέματος ο Δημοτικός Σύμβουλος, Αθανάσιος Παπανδρέου. Η εισήγηση που μοιράστηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για το 1ο θέμα έχει ως εξής:

«Εν μέσω πανδημίας και με τα Δημοτικά Συμβούλια να πραγματοποιούνται με τηλεδιάσκεψη και “δια περιφοράς” επέλεξε η κυβέρνηση της ΝΔ να φέρει προς διαβούλευση ακόμη ένα αντιδημοκρατικό νομοσχέδιο.

Μετά από μια σειρά νομοθετήσεων και στο όνομα της κυβερνησιμότητας των δήμων, κατήργησαν την απλή αναλογική χωρίς ποτέ να δοκιμαστεί στην πράξη και δημιούργησαν ένα δημαρχοκεντρικό σύστημα διοίκησης του δήμου. Με πλήρη απαξίωση του Δημοτικού Συμβουλίου και με αυξημένες αρμοδιότητες των ελεγχόμενων από το δήμαρχο επιτροπών. Υποβάθμισαν τα τοπικά συμβούλια και τους προέδρους των κοινοτήτων και τους μετατρέψανε σε διακοσμητικά στοιχεία χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ορεστιάδας εκφράζει τις διαφωνίες στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε προς διαβούλευση από το υπουργείο Εσωτερικών:

 • Με την αντικατάσταση του εκλογικού νόμου της απλής αναλογικής από ένα συγκεντρωτικό αντιδημοκρατικό σύστημα. Διεκδικούμε την απλή ανόθευτη αναλογική.
 • Με την εκλογή δημάρχου  με ποσοστό > 43%  και το 60% των εδρών του δημοτικού συμβουλίου.
 • Με την μείωση των δημοτικών συμβούλων.
 • Με το όριο 3% για την είσοδο δημοτικής παράταξης στο δημοτικό συμβούλιο.
 • Με την ενσωμάτωση των τοπικών συμβουλίων και των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων στα ψηφοδέλτια των δημοτικών παρατάξεων. Δημιουργώντας σχέσεις εξάρτησης με τους δημάρχους και αποτρέποντας ενεργούς πολίτες να ασχοληθούν με τα κοινά του τόπου τους.
 • Με την απαξίωση των τοπικών συμβουλίων. Η πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση χρειάζεται ισχυρές τοπικές κοινότητες που θα έχουν αποφασιστικό ρόλο στη ζωή των πολιτών.
 • Με την αύξηση του παραβόλου στους υποψήφιους δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους, καθώς αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για τη συμμετοχή των πολιτών.
 • Με την αύξηση των υποψήφιων συμβούλων ως +150% που ευνοεί κατάφωρα τους υποψήφιους που στηρίζονται από τα κόμματα εξουσίας.

Καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει το σχέδιο νόμου και να το φέρει σε διαβούλευση με ανοιχτά Δημοτικά Συμβούλια, ώστε όλοι εμπλεκόμενοι να μπορούν να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους και να καταθέσουν τις προτάσεις τους.

Οι ΟΤΑ έχουν ανάγκη ενίσχυσης ανθρώπινου δυναμικού και οικονομικών πόρων, περισσότερη δημοκρατία και συμμετοχή των πολιτών.»

Στις 05.04.2021 ο Δήμαρχος, Βασίλειος Μαυρίδης, κατέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τo υπ’ αριθμ. 5456/05.04.2021 έγγραφο – τοποθέτησή του επί του θέματος, η οποία μοιράστηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου. Στην τοποθέτησή του αναφέρονται τα εξής αναλυτικά:

«Η προθεσμία δημόσιας διαβούλευσης έληξε στις 18.03.2021. Υπήρχε η δυνατότητα να κατατεθούν απόψεις και προτάσεις. Προτείνω στον εισηγητή, κ. Παπανδρέου, να αποσύρει το θέμα, λόγω λήξης του χρόνου δημόσιας διαβούλευσης. Αν συζητηθεί το θέμα, προτείνω αρνητική ψήφο για διασφάλιση του κύρους της ουσιαστικής και χρήσιμης έκδοσης ψηφισμάτων από το Δημοτικό Συμβούλιο.»

Στη συνέχεια, στις 05.04.2021 ο Δημοτικός Σύμβουλος, Αθανάσιος Παπανδρέου, Επικεφαλής της παράταξης «Αυτόνομη Κίνηση Πολιτών “ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ”» κατέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τo υπ’ αριθμ. 5505/06.04.2021 έγγραφο – απάντησή του επί του θέματος, η οποία, επίσης, μοιράστηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου. Στην υπ’ αριθμ. 5505/06.04.2021 απάντησή του αναφέρονται τα εξής αναλυτικά:

«Κύριε Δήμαρχε, την πρότασή σας για απόσυρση του θέματος και την αιτιολογία που επικαλεστήκατε θα τις χαρακτήριζα τουλάχιστον άστοχες.

Η κυβέρνηση, εν μέσω πανδημίας και με τους πολίτες κλεισμένους στο σπίτι τους, στα πλαίσια του περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊού, επέλεξε να περάσει σειρά αντεργατικών, αντιεκπαιδευτικών και άλλων αντιλαϊκών νόμων.

Μεταξύ των άλλων κυβερνητικών μεθοδεύσεων, ήρθε και η ώρα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Την ώρα που τα δημοτικά συμβούλια πραγματοποιούνται “δια περιφοράς”, επέλεξαν σκοπίμως αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή για να φέρουν σε «διαβούλευση» τον εκλογικό νόμο για τους ΟΤΑ, στερώντας τη δυνατότητα στα Δημοτικά Συμβούλια, να τον αναλύσουν και να τον συζητήσουν διεξοδικά, όπως θα όφειλαν. Συνεπώς, η “διαβούλευση”, που αναφέρετε δεν είναι μόνο προσχηματική αλλά και απαξιωτική προς όλους εμάς που ασχολούμαστε με τα κοινά και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Σας καλούμε να στηρίξετε το ψήφισμα που καταθέσαμε προς συζήτηση, ώστε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο και να παρεμποδιστεί η ψήφισή του από το ελληνικό κοινοβούλιο. Όταν πλέον θα πραγματοποιούνται δια ζώσης τα Δημοτικά Συμβούλια, ούτως ώστε όλες οι δημοτικές παρατάξεις, οι δημοτικοί σύμβουλοι, τα τοπικά συμβούλια, οι πρόεδροι των κοινοτήτων και όλοι οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν δημόσια την άποψη τους, τότε μόνο θα μπορούσε να γίνει ένας ουσιαστικός και γόνιμος διάλογος για την ανάδειξη των μειονεκτημάτων του «Κλεισθένη». Μόνο όταν ακουστούν όλες οι προσεγγίσεις, θα μπορούμε να κάνουμε λόγο για συμμετοχική δημοκρατία στην τοπική αυτοδιοίκηση που είναι και το ζητούμενο.

Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει ανάγκη από ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό και οικονομικούς πόρους και όχι από καλπονοθευτικούς εκλογικούς νόμους που μας γυρίζουν χρόνια πίσω.»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την ψηφοφορία των μελών δια περιφοράς, λαβών υπόψη του την εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου, Αθανασίου Παπανδρέου, τις τοποθετήσεις που κατατέθηκαν επί του θέματος, τις διατάξεις του Ν.3852/2010, με 17 ψήφους,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

==================

 1. Εκφράζει τις διαφωνίες στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε προς διαβούλευση από το υπουργείο Εσωτερικών:
 2. Με την αντικατάσταση του εκλογικού νόμου της απλής αναλογικής από ένα συγκεντρωτικό αντιδημοκρατικό σύστημα. Διεκδικούμε την απλή ανόθευτη αναλογική.
 3. Με την εκλογή δημάρχου  με ποσοστό > 43%  και το 60% των εδρών του δημοτικού συμβουλίου.
 4. Με την μείωση των δημοτικών συμβούλων.
 5. Με το όριο 3% για την είσοδο δημοτικής παράταξης στο δημοτικό συμβούλιο.
 6. Με την ενσωμάτωση των τοπικών συμβουλίων και των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων στα ψηφοδέλτια των δημοτικών παρατάξεων. Δημιουργώντας σχέσεις εξάρτησης με τους δημάρχους και αποτρέποντας ενεργούς πολίτες να ασχοληθούν με τα κοινά του τόπου τους.
 7. Με την απαξίωση των τοπικών συμβουλίων. Η πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση χρειάζεται ισχυρές τοπικές κοινότητες που θα έχουν αποφασιστικό ρόλο στη ζωή των πολιτών.
 8. Με την αύξηση του παραβόλου στους υποψήφιους δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους, καθώς αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για τη συμμετοχή των πολιτών.
 9. Με την αύξηση των υποψήφιων συμβούλων ως +150% που ευνοεί κατάφωρα τους υποψήφιους που στηρίζονται από τα κόμματα εξουσίας.
 • Καλεί την κυβέρνηση να αποσύρει το σχέδιο νόμου και να το φέρει σε διαβούλευση με ανοιχτά Δημοτικά Συμβούλια, ώστε όλοι εμπλεκόμενοι να μπορούν να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους και να καταθέσουν τις προτάσεις τους.

Οι ΟΤΑ έχουν ανάγκη ενίσχυσης ανθρώπινου δυναμικού και οικονομικών πόρων, περισσότερη δημοκρατία και συμμετοχή των πολιτών.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Αργυριάδης, Τσελεμπής, Περιστεράκης, Ορμανλίδης, Παπαϊωάννου, Σιαφκαλόζης, Αρχοντίδης, Καραγιάννης, Πάλλας, Κάκος, Παπαδόπουλος, Μαρασλής, Βαρσαμακίδης, Μουτουσίδης, Ζάχαρη και Σταματίου καταψήφισαν επί τους θέματος, για τους λόγους που αναφέρονται στην τοποθέτηση του Δημάρχου, χωρίς να διαφωνούν στη συζήτηση επί της ουσίας, αλλά μόνο στη χρονική στιγμή που κατατέθηκε το θέμα.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Κωνσταντίνος Ζαλουφλής υπερψήφισε επί του θέματος, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καταθέτοντας τα παρακάτω:

Απαιτούμε την απόσυρση του σχεδίου νόμου για το εκλογικό σύστημα

Η κυβέρνηση, με πρόσχημα την «κυβερνησιμότητα» στις περιφέρειες και στους δήμους, κατέθεσε νομοσχέδιο, με το οποίο θέλει να εφαρμόσει ένα προκλητικό και αντιδημοκρατικό εκλογικό σύστημα, που καθιστά την πρώτη δύναμη, παντοδύναμη – με ένα ποσοστό 43%+1 ψήφο, να αναδεικνύεται δημοτική αρχή και μάλιστα να παίρνει τα 3/5 των εδρών του συμβουλίου, όταν για ένα εργατικό σωματείο είναι απαγορευτικό να κηρύξει απεργία με ένα τέτοιο ποσοστό!

Επίσης διατηρεί τον εκβιαστικό β’ γύρο των εκλογών, θέτει αντιδημοκρατικά πλαφόν 3% για να καταφέρει ένας συνδυασμός να εκλέξει έδρα στο δημοτικό συμβούλιο, μειώνει σημαντικά τον αριθμό των εδρών των συμβουλίων δήμων και τοπικών κοινοτήτων και επιβάλει μεγάλες αυξήσεις στα παράβολα υποψηφιοτήτων.

Αυτή η πρωτοβουλία της κυβέρνησης δεν είναι ξεκομμένη από τους γενικότερους αντιλαϊκούς σχεδιασμούς και ανατροπές που προωθούνται απ’ όλες τις κυβερνήσεις εδώ και χρόνια στο χώρο της Τοπικής και Περιφερειακής Διοίκησης. Συνδέεται άμεσα με το νέο κύκλο αντιλαϊκών αλλαγών που ετοιμάζει, με σκοπό να εξυπηρετηθούν πιο αποτελεσματικά και ενιαία οι ανάγκες και οι σχεδιασμοί των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων σε κάθε περιοχή και ταυτόχρονα να προωθηθούν ακόμα περισσότερο οι ανατροπές των εργασιακών σχέσεων, η διεύρυνση της ανταπόδοσης, η εμπορευματοποίηση και συρρίκνωση κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών, κλπ. Πάνω σε αυτή τη βάση σχεδιάζεται και η προσαρμογή του εκλογικού συστήματος σε αντιδραστική κατεύθυνση, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης μέσα σε αυτά τα όργανα, να «πνίγεται» κάθε διαφορετική φωνή και άποψη, στοχεύοντας στην ενίσχυση του αστικού δίπολου και στον περιορισμό ή αποκλεισμό δυνάμεων σαν την «Λαϊκή Συσπείρωση»!

Η Λαϊκή Συσπείρωση, είναι αντίθετη με το εκλογικό σύστημα που φέρνει η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως ήταν και στο προηγούμενο που είχε φέρει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με την “κολοβή” απλή αναλογική, η οποία άφηνε αλώβητο τον εκβιασμό του β’ γύρου. Με αρχή την ισοτιμία της ψήφου, όσο βέβαια αυτό είναι εφικτό στις συνθήκες της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, υπερασπίζεται σταθερά και χωρίς “ναι μεν αλλά” το σύστημα της απλής ανόθευτης αναλογικής και στην εκλογή των τοπικών οργάνων. Αυτό το κάνει χωρίς καμία αυταπάτη για το ρόλο της Τοπικής Διοίκησης ως περιφερειακού κρατικού θεσμού, που ευθυγραμμίζεται με την αντιλαϊκή πολιτική του κεντρικού κράτους.

Με αυτήν την αφετηρία, εναντιωνόμαστε καθαρά και στην επαναφορά του ορίου όσον αφορά την εκπροσώπηση των πολιτικών δυνάμεων, αλλά και στον εκβιαστικό Β’ γύρο, που εκτός του στόχου της ενσωμάτωσης ενισχύει τον προσωποκεντρικό χαρακτήρα στη λειτουργία αυτών των θεσμών, αναπαράγοντας και με αυτόν τον τρόπο φαινόμενα σήψης, παραγοντισμού, που γενικεύονται και σε αυτό το επίπεδο.

Θεωρούμε ότι είναι καιρός να αρθεί το θεσμικό πλαίσιο που απαγορεύει στα κόμματα να προβάλλουν ευθέως υποψηφιότητες στα όργανα όλων των βαθμίδων της Τοπικής Διοίκησης. Ένα βαθιά υποκριτικό, δομημένο σκηνικό, που τροφοδοτεί την ψευδεπίγραφη εικόνα των δήθεν αυτοδιοικητικών και “υπερκομματικών” υποψηφιοτήτων και ένα περιβάλλον που παραπλανά και τελικά εκμηδενίζει την ευθύνη και τη λογοδοσία των πολιτικών κομμάτων ως προς τις υποψηφιότητες και τα πεπραγμένα των αιρετών, τους οποίους έτσι κι αλλιώς υποστηρίζουν. Ένα ζήτημα που όλες οι αστικές δυνάμεις αποφεύγουν ακριβώς γιατί αξιοποιούν την Τοπική Διοίκηση και ως πεδίο της λαϊκής ενσωμάτωσης.

Ως Λαϊκή Συσπείρωση αγωνιζόμαστε και καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να εναντιωθεί στο νέο εκλογικό σύστημα που προωθεί η Κυβέρνηση, να απαιτήσει την απόσυρση του, απαιτώντας ταυτόχρονα:

– Να καταργηθεί το αντιλαϊκό θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Περιφερειακής και Τοπικής διοίκησης (Καλλικράτης, Κλεισθένης, ν.4623/19) για τη λεγόμενη κυβερνησιμότητα περιφερειών και δήμων.

– Να μην μεταφέρονται αρμοδιότητες στις Περιφέρειες και στους Δήμους, που πρέπει να ανήκουν στο κεντρικό κράτος, όπως της Υγείας-Πρόνοιας, Παιδείας, που πρέπει να είναι ενιαίες, αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν για όλους.

-Να μην αφυδατώνονται τα εκλεγμένα συμβούλια από τις αρμοδιότητές τους που μεταφέρονται στην ΟΕ και στις άλλες επιτροπές. Να ισχύουν όλες οι ψήφοι (ΛΕΥΚΟ, ΚΑΤΑ) για τη λήψη αποφάσεων. Να έχουν οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης τη δυνατότητα να φέρνουν θέματα για συζήτηση και ψήφιση στα συμβούλια, να έχουν περισσότερο χρόνο ομιλίας, όπως και οι εκπρόσωποι μαζικών φορέων.

– Να καταργηθούν οι ποσοστώσεις στα ψηφοδέλτια, τα χρηματικά παράβολα για να είναι κάποιος υποψήφιος, οι τραπεζικοί λογαριασμοί και ΑΦΜ των συνδυασμών.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 20/2021.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ακριβές απόσπασμα

Ο Δήμαρχος Δήμου Ορεστιάδας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

- Χορηγούμενη-

Ακολουθήστε μας και στο Instagram

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ evros24.gr

Διαβασε και αυτο

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ