-Χορηγούμενη-
-Χορηγούμενη-
Αρχική Ειδήσεις Αυτοδιοικηση Δήμος Αλεξανδρούπολης: Ερωτηματολόγιο για την εγκατάσταση συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων

Δήμος Αλεξανδρούπολης: Ερωτηματολόγιο για την εγκατάσταση συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων

Σε ένα ερωτηματολόγιο που αποτελεί μέρος έρευνας για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα #IRIS_SmartCities, συμμετέχει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και αφορά το ποδήλατο, τη χρήση του και τα κοινόχρηστα ποδήλατα.

Η σύμπραξη του Ευρωπαϊκού κέντρου καινοτομίας για τις έξυπνες πόλεις (EIP-SCC) στοχεύει στη συνεργασία των φορέων της #Αλεξανδρούπολης, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, με στόχο τη βελτίωση των μετακινήσεων στο αστικό περιβάλλον.

Το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020, από το κέντρο έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης με αριθμό 774199.

-Χορηγούμενη-

Οι απαντήσεις είναι ανώνυμες, θα παραμείνουν εντελώς εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς. Σεβόμενοι τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης GDPR, τα προσωπικά δεδομένα των ερωτηθέντων δεν αποθηκεύονται.

Η συμμετοχή σας στην έρευνα και η συμβολή σας είναι πολύτιμη.

https://forms.gle/evKykz5jayA8vrHy5