Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, «Αλεξανδρούπολη: η ιστορία της πόλης και της περιοχής της»

27-29 Μαρτίου 2020, στην Αλεξανδρούπολη

Το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης και το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνουν Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Αλεξανδρούπολη: η ιστορία της πόλης και της περιοχής της».

sinedrio