Διδυμότειχο: Πανήγυρις του Κάστρου (Καλέ Παναϊρ)

Ἡ ἀνάμνηση τῆς θαυματουργικῆς διάσωσης τοῦ Κάστρου τοῦ Διδυμοτείχου ἀπό τούς ἐπίδοξους κατακτητές του στίς ἀρχές τοῡ 13ου αἰῶνα καλεῖ τον φιλόχριστο λαό μας ἀλλά καί τούς φιλογενεῖς καί φιλίστορες κατοίκους τοῦ Διδυμοτείχου καί τῆς εὐρύτερης περιοχῆς στό ἐτήσιο προσκύνημα τῶν θαυματουργικῶν εἰκόνων, πού λιτανεύονται τήν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς καί τήν Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στό Κάστρο (Καλέ).

            Εὐλογίᾳ καὶ προτροπῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου  κ. Δ α μ α σ κ η ν ο ῦ,  ἐπικειμένης τῆς ἑορτῆς καί τῆς πανηγύρεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας, Σᾶς προσκαλοῦμε στίς λατρευτικές Συνάξεις, αἱ ὁποῖαι ἔχουν προγραμματισθῆ ἀπό 6ης ἕως 8ης Ἰουνίου ἐ.ἔ. κατά τό συνημμένον Πρόγραμμα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

Σάββατο, 6 Ἰουνίου 2020

07.00 μ.μ.Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός καί ἀρτοκλασία στόν Ἱερό Ναό Σωτῆρος Χριστοῦ.

Κυριακή Πεντηκοστῆς, 7 Ἰουνίου 2020

07.00 π.μ.Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία καί ἐν συνεχείᾳ ὁ Ἑσπερινός τῆς Γονυκλισίας στόν Ἱερό Ναό Σωτῆρος Χριστοῦ.
11.00 π.μ.Λιτάνευση ἱερῶν εἰκόνων ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Ἀθανασίου.
06.00 μ.μ.Ἡ ὕψωσις ἄρτων καί ἐν συνεχείᾳ Εὐχέλαιο στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Ἀθανασίου.

Δευτέρα Ἁγίου Πνεύματος, 8 Ἰουνίου 2020

07.00 π.μ.Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Ἀθανασίου.
10.30 π.μ.Λιτάνευση ἱερῶν εἰκόνων ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στόν Ἱερό Ναό Σωτῆρος Χριστοῦ.
07.00 μ.μ.Μεθέορτος Ἑσπερινός καί Παράκλησις στόν Ἱερό Ναό Σωτῆρος Χριστοῦ.
  • Τῶν Ἱερῶν άκολουθιῶν θά προστῇ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ.  Δ α μ α σ κ η ν ό ς.
  • Οἱ Ἱεροί Ναοί Ἁγ. Ἀθανασίου καί Σωτῆρος Χριστοῦ στό Κάστρο

θά παραμείνουν ἀνοικτοί ἀπό 7ης πρωϊνῆς ἔως 11ης βραδυνῆς.